Förhindra arbetsplatsolyckor

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Förhindra arbetsplatsolyckor

Det bästa är naturligtvis att förebygga så att inga olyckor sker. Men om olyckan då ändå är framme, vad gör man då?

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen


Över 30 000 arbetsplatsolyckor som inte har dödlig utgång rapporteras in till Arbetsmiljöverket varje år. I vissa fall har det förebyggande arbetet varit undermåligt och i andra fall har det förebyggande arbetet varit omfattande och olyckan har varit svår att förutse.

Vems ansvar?
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att förebygga arbetsplatsolyckor och fördela de uppgifter som krävs i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ansvarar också att de verktyg, redskap och anordningar som används i arbetet är säkra, får rätt underhåll för att fortsätta vara säkra.

Chefer ska känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. De chefer som prioriterar säkerhet, ser till att medarbetare är skyddade och har rätt kunskap kring handhavande och säkerhetsföreskrifter ger en bra förutsättning för att undvika olyckor.

Arbetstagaren har inget formellt ansvar men ska delta i arbetsmiljöarbetet, rapportera olyckor och risker, föreslå åtgärder och återkoppla till närmsta chef när ändringar är åtgärdade.

Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare är här viktig så att båda parter verkar för en säker och olycksfri arbetsmiljö.

Förebyggande arbete Det bästa är naturligtvis att förebygga så att inga olyckor sker. Det gäller oavsett om det är arbete med gasol, om en trappa ska byggas eller om lekplatser ska anläggas.

Om olyckan är framme
Men om olyckan då ändå är framme, vad gör man då? De flesta människor har en inbyggd instinkt som historiskt sett gjort oss beredda på akuta situationer. Även om vi idag mer sällan behöver använda dessa instinkter i vår vardag så finns den ändå där.

Vi reagerar med både hjärna och kropp. Adrenalinet pumpar ut i kroppen och vissa funktioner hos oss stannar upp för att ge full fokus på situationen. Känslomässigt reagerar många med ilska och rädsla vilket kan öka modet som gör att vi inte längre tänker på konsekvenserna.

Tankemässigt sätt ställs vi in på att tänka svart eller vitt, ja eller nej, går det eller går det inte. Den mest eftertänksamme och analysorienterade människa kan bli oerhört snabb på att fatta beslut.

Checklista
Att då på arbetsplatsen ha en översikt och checklista förberedd vad som ska göras om en olycka händer är ett värdefullt stöd om olyckan skulle vara framme.

Dessa översikter och checklistor måste dock repeteras då och då och vara tillgängliga på enkelt sätt för att vara det första alla tänker på vid olyckstillfälle.

Ta reda på vilka säkerhetsföreskrifter och checklistor som finns på din arbetsplats!DownloadFörhindra arbetsplatsolyckor (334 KB)