Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Ventilationsteknik

Här finner du utbildningar som ger både grundläggande kunskaper inom ventilationsteknik, men också kurser som ger dig en möjlighet att bygga vidare och få mer kompletta kunskaper inom ämnet, som till exempel vår populära stegutbildning.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK14 700 kr

Ventilationsteknik steg 1

Kursnr 9110
3 dagar
Nästa innehav 2/10 2017
 • Göteborg
  2 till 4 oktober 201702/10 - 04/10 2017
 • Stockholm
  9 till 11 oktober 201709/10 - 11/10 2017
 • Göteborg
  13 till 15 november 201713/11 - 15/11 2017
 • Stockholm
  4 till 6 december 201704/12 - 06/12 2017
Se fler datum
Ventilationsteknik steg 1 är en kurs som ger ökade kunskaper kring ventilation och därmed lägre driftkostnader. Goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar pengar, tid och arbete samt ger förbättrad luftkvalitet och komfort. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal.

SEK14 700 kr

Ventilationsteknik steg 2

Kursnr 9111
3 dagar
Nästa innehav 16/10 2017
 • Stockholm
  16 till 18 oktober 201716/10 - 18/10 2017
 • Göteborg
  11 till 13 december 201711/12 - 13/12 2017
 • Stockholm
  13 till 15 mars 201813/3 - 15/3 2018
 • Göteborg
  30 maj till 1 juni 201830/5 - 01/6 2018
Se fler datum
Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom fordrar såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler - att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal.

Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig ökad förståelse för ventilationssystemets uppbyggnad samt hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar.

SEK10 600 kr

Energieffektiva ventilationssystem

Kursnr 9139
2 dagar
Nästa innehav 12/10 2017
 • Göteborg
  12 till 13 oktober 201712/10 - 13/10 2017
 • Stockholm
  5 till 6 april 201805/4 - 06/4 2018
 • Göteborg
  11 till 12 oktober 201811/10 - 12/10 2018
För dig som arbetar med ventilationskontroller (OVK) och behöver komplettera med teknisk- och eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag.
Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställer krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen utan att försämra inomhusklimatet. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som passar i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Här får du all kunskap du behöver.

Kursen svarar upp emot Boverkets krav - Energieffektiva ventilationssystem och är en fortsättning på våra mycket populära utbildningar Ventilationsteknik steg 1 och steg 2.

SEK10 600 kr

Ventilationsmätteknik, grundkurs

Kursnr 9109
2 dagar
Nästa innehav 14/9 2017
 • Göteborg
  14 till 15 september 201714/9 - 15/9 2017
 • Stockholm
  19 till 20 oktober 201719/10 - 20/10 2017
 • Göteborg
  23 till 24 januari 201823/1 - 24/1 2018
 • Stockholm
  8 till 9 mars 201808/3 - 09/3 2018
Se fler datum
Mätteknik ventilation är en utbildning för dig som vill utvecklas inom ventilationsområdet. Att kunna mäta luftmängder på ett riktigt sätt och att ta hänsyn till de korrigeringar och mätsträckor som krävs är ett måste för att inte mätresultatet skall bli felaktigt.
Att mäta luftmängder används i en mängd olika sammanhang och ligger ofta till grund för framtida åtgärder/investeringar. Eftersom det är svårt att mäta rätt kan en felaktigt utförd mätning innebära stora kostnader.
Mätningar utförs bland annat vid OVK-Besiktningar där mätningen kan vara utslagsgivande för om en anläggning är godkänd eller inte. Mätningarna ligger sen ofta till grund för vilka åtgärder som behöver göras, det är därför av stor vikt att de utförs rätt.
Mätningar utförs också vid injusteringar av ventilationssystem, skall vi kunna ställa in rätt flöden måste vi också kunna mäta rätt.
Att mäta är att veta och under den devisen lär vi oss mäta luftmängder på ett sätt som gör oss och vår uppdragsgivare trygg i det underlag vi lämnar efter oss.

SEK1 kr

Ventilationsmätteknik, fördjupningskurs

Kursnr 9107
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Stockholm
  15 till 16 maj 201815/5 - 16/5 2018
 • Göteborg
  4 till 5 oktober 201804/10 - 05/10 2018
För att kunna verifiera och validera inneklimat, prestanda på återvinning med mera krävs allt mer och mer mätteknik. Detta är i alla sammanhang i vårt samhälle och inom all teknik i byggnader och tekniska system. I fördjupningskursen Ventilationsmätteknik får du en djupare inblick i hur du kan nyttja mättekniken i större utsträckning samt hur du verifierar att mätningen är korrekt utförd.

SEK10 000 kr

Mätteknik - Energi och inneklimat

Kursnr 9108
2 dagar
Nästa innehav 16/10 2017
 • Göteborg
  16 till 17 oktober 201716/10 - 17/10 2017
 • Stockholm
  3 till 4 april 201803/4 - 04/4 2018
 • Göteborg
  16 till 17 oktober 201816/10 - 17/10 2018
Kursen Mätteknik- energi och inneklimat tar fasta på synergier mellan värmeanläggningar, ventilationssystem och problematiken med styrningar med avseende på inneklimat och energianvändning. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment inom mätteknik för inneklimat och energianvändning.

Behovet av att verifiera och validera ökar allt mer och inte minst när det gäller inneklimat och energianvändning. I samband med energiprojekt, energideklarationer eller utredningar inom inneklimat krävs mätningar för att veta förutsättningarna för att kunna säkerställa att rätt åtgärder som genomförs. Denna kurs ger dig en inblick i den problematik som kan förekomma vid t ex verifiering och hur man löser det.

SEK15 000 kr

Injustering av luftflöden

Kursnr 9117
3 dagar
Nästa innehav 30/10 2017
 • Göteborg
  30 okt till 1 nov 201730/10 - 01/11 2017
 • Stockholm
  20 till 22 november 201720/11 - 22/11 2017
 • Göteborg
  24 till 26 januari 201824/1 - 26/1 2018
 • Stockholm
  8 till 10 maj 201808/5 - 10/5 2018
Se fler datum
En riktigt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Dessutom leder en riktigt gjord injustering till ett bättre inomhusklimat, mindre energiåtgång, mindre ventilationsbuller och mindre fukt- eller radonproblem. Med den här utbildningen bygger du upp praktisk kunskap genom praktisk injustering på verklig installation och stärker samtidigt den teoretiska kunskapen.

SEK5 600 kr

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Kursnr 4153
1 dag
Nästa innehav 12/9 2017
 • Stockholm
  12 september 201712/9 2017
 • Göteborg
  9 februari 201809/2 2018
 • Stockholm
  12 september 201812/9 2018
Detta är en kurs för dig som vill veta mer om bakgrunden till funktionskraven i Boverkets Byggregler (BBR), hur dessa skall tillämpas och tolkas. Skillnad på förenklad och analytisk dimensionering samt dess för- och nackdelar.

SEK5 500 kr

Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet

Kursnr 9186
1 dag
Nästa innehav 20/4 2018
 • Stockholm
  20 april 201820/4 2018
 • Göteborg
  9 oktober 201809/10 2018
Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring akustik och vad du som arbetar i installationsbranschen behöver tänka på.

Pris efter avtal

Kalkyler i tidiga skeden

Kursnr 9184
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Inom byggbranschen är en kalkyl en förutsättning för att byggherrar, projektledare eller entreprenörer  skall kunna fatta ett korrekt beslut för en investering.
Kursen går igenom kalkyler i tidiga skeden baserade på kalkyler (kostnadsuppskattningar) på noggrann statistik och erfarenheter från tidigare projekt, där detta jämförs med aktuella projektets krav och komplexitet.

SEK10 000 kr

Certifierad injusterare

Kursnr 9106
2 dagar
Nästa innehav 16/11 2017
 • Stockholm
  16 till 17 november 201716/11 - 17/11 2017
 • Göteborg
  7 till 8 december 201707/12 - 08/12 2017
 • Stockholm
  22 till 23 maj 201822/5 - 23/5 2018
 • Göteborg
  7 till 8 juni 201807/6 - 08/6 2018
Se fler datum
Det här är en fortsättningskurs för dig som tidigare deltagit i kursen Injustering av luftflöden eller motsvarande. Under två dagar fyller vi på dina kunskaper med systemkunskap, kanaler, don, fläktar, lagar och normer, ljud, energiberäkningar och verkningsgrader m.m. Utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att bli certifierad. Felaktiga injusteringar skapar högre energikostnader och ökat ljud i anläggningen. Efterfrågan på certifierade injusterare har på senare tid ökat.

SEK11 500 kr

Certifierad radonkonsult

Kursnr 9002
2 dagar
Nästa innehav 20/9 2017
 • Göteborg
  20 till 21 september 201720/9 - 21/9 2017
 • Stockholm
  22 till 23 mars 201822/3 - 23/3 2018
 • Göteborg
  20 till 21 september 201820/9 - 21/9 2018
Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga.

Kursen ger dig den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande. Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller, ökad energikostnad mm.

Avsikten med certifieringen är att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande- eller projektsamordnande roller.