Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kursbild ventilationsteknik steg 1 9110

Ventilationsteknik steg 1

Ventilationsteknik steg 1 är en kurs som ger ökade kunskaper kring ventilation och därmed lägre driftkostnader. Goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar pengar, tid och arbete samt ger förbättrad luftkvalitet och komfort. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla som behöver grundkunskaper i ventilationsteknik tex drifttekniker och fastighetsskötare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt installationskomponenternas funktion och underhåll.

Innehåll

Ventilationsteknik för S-, F- och FTX-system
- klimat och bestämmelser om luftkvalitet
- luftströmning i rum och i installation
- ventilationssystems funktion och uppbyggnad

Installationskomponenter, S-, F- och FTX-system
- kanaler, spjäll och luftdon
- fläktar, remdrift och motorer
- värmeväxlare, luftfuktare och filter

Drift och underhåll för ventilation
- viktiga punkter för tillståndskontroll
- drift- och underhållsinstruktioner
- systemkunskap för S-, F- och FTX-system
- praktiska hjälpmedel

Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt
- demonstration av mätinstrument
- luftflödesmätning på tillufts-- och frånluftdon

Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
- vem berörs
- vem får utföra kontrollen
- hur går det till

Översiktlig information om styr- och reglerfunktioner

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetstekniker.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta