Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
ventilationsmätteknik grundkurs

Ventilationsmätteknik, grundkurs

Mätteknik ventilation är en utbildning för dig som vill utvecklas inom ventilationsområdet. Att kunna mäta luftmängder på ett riktigt sätt och att ta hänsyn till de korrigeringar och mätsträckor som krävs är ett måste för att inte mätresultatet skall bli felaktigt.Att mäta luftmängder används i en mängd olika sammanhang och ligger ofta till grund för framtida åtgärder/investeringar. Eftersom det är svårt att mäta rätt kan en felaktigt utförd mätning innebära stora kostnader.Mätningar utförs bland annat vid OVK-Besiktningar där mätningen kan vara utslagsgivande för om en anläggning är godkänd eller inte. Mätningarna ligger sen ofta till grund för vilka åtgärder som behöver göras, det är därför av stor vikt att de utförs rätt.Mätningar utförs också vid injusteringar av ventilationssystem, skall vi kunna ställa in rätt flöden måste vi också kunna mäta rätt.Att mäta är att veta och under den devisen lär vi oss mäta luftmängder på ett sätt som gör oss och vår uppdragsgivare trygg i det underlag vi lämnar efter oss.

Deltagare

Kursen är till för dig som håller på med OVK-Besiktningar, injustering och utredningar av olika slag inom bland annat energi och klimat.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med ventilation i någon form.

Syfte

Efter utbildningen skall du på ett riktigt sätt kunna mäta luftflöden i ett ventilationsinstallationssystem.

Innehåll

Genomgång av mätmetoder enligt T9:2007
- Mätning och felkällor
- Mätning i kanal, till- och frånluft
- Mätning av frånluftsdon, flera mätsätt.
- Mätning av tilluftsdon, fler mätsätt.
- Uppställning av protokoll.
- Praktiska övningar där vi provar mätsätten med olika instrument.

Upplägg
Teoretisk genomgång av mätmetoder varvas med praktisk tillämpning.
Instrument av olika fabrikat används för att man skall få en bild/känsla över hur de fungerar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta