Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
ventilationsmätteknik

Ventilationsmätteknik, fördjupningskurs

För att kunna verifiera och validera inneklimat, prestanda på återvinning med mera krävs allt mer och mer mätteknik. Detta är i alla sammanhang i vårt samhälle och inom all teknik i byggnader och tekniska system. I fördjupningskursen Ventilationsmätteknik får du en djupare inblick i hur du kan nyttja mättekniken i större utsträckning samt hur du verifierar att mätningen är korrekt utförd.

Deltagare

Fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, arbetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, OVK-besiktare och energibesiktare.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha kunskaper motsvarande kursen ”Ventilationsmätteknik, Grundkurs”. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).

Syfte

Efter kursen har du fått fördjupade kunskaper om mättekniken samt kunskaper om olika mätmetoders prestanda avseende avvikelser för att därmed kunna välja rätt mätmetod för respektive ändamål.

Innehåll

Kursen omfattar bl a en detaljerad genomgång av T9:2007 på de delar som ej ingår i grundkursen. Beräkningar av vad som påverkar mätningar som t ex temperatur och tryck, samt beräkning av mätonoggrannhet för varje moment inom mättekniken.

Kursen omfattar följande moment:
- Genomgång av standardiserade mätmetoder
- Mätmetod för täthetsprovning av kanaler, aggregat
- Mätteknik inom spårgasteknik omfattande såväl teori som praktiska mätövningar
- Mätning av specifikt uteluftsflöde enlig SS021556 med spårgasteknik
- Mätning av spårgas i ventilationsaggregat, totalluftflöde, läckage och kortslutning

Övrigt

Ta med kalkylator som klarar gymnasiematematik.

Har du faglige spørgsmål så kontakt