Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Vatten och avloppsverk

Arbetsmiljöriskerna är många på ett VA-verk. På vår utbildning får du lära dig det du behöver inom en rad områden.

Vi går igenom kemiska och bilogiska risker, farliga maskiner, trycksatta anordningar, gaser och explosiva miljöer, buller, fallrisker, drunkningsrikser, att arbeta vid olika temperaturer, ergonomi, transporter, reningsprocesen och andra miljöstörningar.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK13 300 kr

Praktiskt arbetsmiljöarbete på Vatten- och Avloppsreningsverk

Kursnr 9626
3 dagar
Nästa innehav 23/8 2017
 • Göteborg
  23 till 25 augusti 201723/8 - 25/8 2017
 • Göteborg
  22 till 24 augusti 201822/8 - 24/8 2018
Säkerhet, hälsa och miljöarbetet står i fokus.

Systematiskt arbetsmiljöarbete , egenkontroll, miljöledning, certifieringar etc. Gemensamt är att alla (ej försumbara) aspekter/risker skall identifieras, bedömas, styras, följas upp och troligen förbättras över tid.

En mängd regler kan gälla för drift och skötsel av olika utrustningar samt hantering av olika ämnen. Moderna normer bygger på att reglerna används i förbättringsarbetet över tid.

SEK10 900 kr

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

Kursnr 9631
NYHET
2 dagar
Nästa innehav 14/10 2017
 • Stockholm
  14 till 15 oktober 201714/10 - 15/10 2017
 • Göteborg
  14 till 15 november 201714/11 - 15/11 2017
 • Göteborg
  25 till 26 april 201825/4 - 26/4 2018
 • Stockholm
  30 till 31 maj 201830/5 - 31/5 2018
Se fler datum
Det vanligaste sättet att rengöra spill- och dagvattenledningar är att spola rent dem från diverse beläggningar och sediment. Detta medför risker för hälsa och egendom för både den som spolar, ledningsägare och fastighetsägare.

Med den här utbildningen lär du dig att förstå och minimera riskerna, vilka som är de vanligaste riskerna, vikten av lämplig utrustning för att utföra jobbet korrekt och säkert, ritningsförståelse och arbetsmiljö. Vi går också igenom lagar och regler inom området.