Birgitta Olausson Korpi

Jag är din kontaktperson

Skriv till mig

Indtast venligst et validt navn
Eller ditt telefonnummer
Skickar meddelande
Tack för ditt meddelande
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Skicka mail eller ringe til 076-527 55 51.

Våra föreläsare

Bild som skall finnas på vår föreläsarsida.Vi har de bästa föreläsarna

För oss på Teknologisk Institut är den viktigaste uppgiften av alla att förstå just ditt specifika utbildnings- och kompetensbehov. Vi vill till dig som kund förmedla kompetens och värde av högsta klass. Det är vår specialitet. Det är vår kärnkompetens.

En central del i den kompetensupplevelse vi erbjuder är självklart de som står för kunskapsförmedlingen - våra föreläsare. Du möter dem på våra kurser, konferenser och seminarier och de är alltid mycket kvalificerade. Vi väljer bara de bästa!

Våra föreläsare är en viktig strategisk resurs för oss. Det är därför som vi satsar på ett brett nätverk med flera hundra föreläsare. Med många har vi ett mycket nära och långvarigt samarbete. Vissa har många föreläsningsdagar varje år, andra har färre. Det gemensamma för dem alla är dock att de uppfyller våra högt ställda krav. Vi nöjer oss inte med att kunna erbjuda de skickligaste specialisterna. Lika viktigt är att de är goda pedagoger som kan förmedla sitt kunnande och sin erfarenhet på ett sådant sätt, att du både vill och kan, ta till dig budskapet. Vår förhoppning är att du skall smittas av det engagemang som våra föreläsare har. Det ökar möjligheten för dig att tillgodogöra dig de kunskaper som du sedan skall tillämpa på din hemmaplan. Att gå på Teknologisk Institut-kurs skall vara nyttigt, men också lustfyllt!

Naturligtvis utgår vi i vår utbildning också ifrån en pedagogisk modell - Kolbs lärcirkel.

Sedan många år sammanställer och mäter vi, enligt vårt kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, de utvärderingar som görs för varje kurs. Här värderas kursens genomförande på ett antal punkter. Föreläsarnas prestationer är en av de viktigaste. Mätningarna följs upp i vårt interna kvalitetsråd och ligger därmed till grund för de förbättringar som vi ständigt gör. 

Välkommen att möta oss och våra professionella och engagerade föreläsare på våra kurser, konferenser och seminarier. Vi är glada över att få förtroendet att medverka till din kompetensutveckling!