Birgitta Olausson Korpi

Jag är din kontaktperson

Skriv till mig

Indtast venligst et validt navn
Eller ditt telefonnummer
Skickar meddelande
Tack för ditt meddelande
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Skicka mail eller ringe til 076-527 55 51.

Vår pedagogik - VÅR PEDAGOGISKA PLATTFORM

vår pedagogiska plattform.

 

Lärande innebär förändringar av känslor, tankar och handlingar genom reflektion över egna eller andras upplevelser i samspel med omgivningen. I lärprocessen skall en viss information (innehåll) överföras till den lärande och innan denna information blir egen, användbar kunskap så måste den tolkas, värderas och sättas in i ett sammanhang. Informationen kan tas in såväl konkret via sinnena, som abstrakt via tankarna. Den kan bearbetas genom såväl inre reflektion, som utåtriktad prövning, för att kontrollera hållbarheten. Individer är olika starka på att ta in och bearbeta information – de sägs ha en eller flera föredragna lärstilar - och till dessa kan kopplas olika lämpliga arbetsformer i utbildningen. Teknologisk Institut ser som sin viktiga uppgift att underlätta och stödja deltagarnas lärande  genom val av arbetsformer som stimulerar olika lärstilar, känslor, tankar och handlingar.

Detta gör vi
• genom att skapa mening åt innehållet (varför något är viktigt)
• gå igenom relevanta begrepp och teorier (vad som är viktigt)
• sörja för övning och tillämpning (hur det lärda kan användas i deltagarnas vardag och utvecklas i nya situationer).

Målsättningen med vår pedagogik är att deltagaren – med utgångspunkt från egna upplevelser och erfarenheter och i samspel med övriga deltagare – skall utveckla en personlig kunskap.