Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Tillämpning av REACH

Tillämpning av REACH

Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor. Samtliga krav är juridiskt bindande.Betydligt fler företag omfattas nu av kraven i Reach jämfört med den tidigare kemikalielagstiftningen. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning/blandning eller i en vara, berörs av reglerna i Reach. Ett företag kan ha flera roller i ett Reach-perspektiv. Företaget kan t ex både vara tillverkare och användare av kemiska ämnen.

Deltagare

Ansvariga för företagets kemikaliehantering i tillverkande, importerande, distribuerande och användande företag. Arbetsmiljö-, säkerhets- och miljösamordnare. Medlemmar i granskningsgrupper för kemikalier, inköpare och produktionsansvariga. Alla övriga som måste förstå företagets roll i den nya kemikalielagstiftningen.

Förkunskaper

Orienterande kunskaper om regelverket om kemiska produkter.

Syfte

Avsikten med vår utbildning är att informera om vilka regler som berör ditt företag och på vilket sätt, samt hur du kan tillämpa reglerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

- Uppbyggnad och övergripande principer i Reach
- Definitioner i Reachförordningen
- Registrering och förhandsregistrering
- Forum för informationsutbyte
- Utvärdering
- Tillståndsprövning
- Begränsningar
- Information i distributionskedjan
- Kemikaliemyndigheten och dess roll
- De konkreta kraven på olika verksamheter och hur de kan tillämpas
- Frågor och diskussioner

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Har du faglige spørgsmål så kontakt