Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
styr och regler steg 1

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Kursen Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 är första delen i en stegutbildning i två steg för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik.

Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto.

Steg 1 ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har erfarenhet av VVS-tekniska system.

Deltagare

Fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m. fl.

Förkunskaper

Erfarenheter om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Teknologisk Instituts lämpliga kurser för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Ventilationsteknik steg 1(9110), eller Drift av värmeinstallationer (9160).

Syfte

Med kunskaperna i denna kurs skall deltagarna kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner. Detta nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Kursen ger i första hand kunskap om VVS-installationers funktioner med avseende på styr- och regler.

Innehåll

Begreppsförklaring inom styr, regler och övervakning
- symboler och terminologi - tolkning av ritningar

Praktisk reglerteknik
- objektets egenskaper
- regulatorer

Teknik för styrning, reglering och övervakning
- luftbehandlingssystem
- värmesystem
- tappvarmvattensystem
- fjärrvärmeanslutna system

VVS-regulatorers vanligaste funktioner
- minbegränsningsfunktioner
- frysvaktsfunktioner

Två dagars praktiska övningar
- drift av styr
- och reglersystem för olika ändamål i simulator

I de praktiska övningarna ingår träning i handhavande av reglerutrustning.

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetstekniker.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta