Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Strålskydd

Arbetar du med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör idag är det viktigt att du har de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll av slutna radioaktiva strålkällor.

Här får du kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder.

Är du idag ansvarig för eller arbetar med laser krävs att du har kunskaper om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK17 300 kr

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Kursnr 6611
3 dagar
Nästa innehav 11/9 2017
 • Stockholm
  11 till 13 september 201711/9 - 13/9 2017
 • Stockholm
  6 till 8 december 201706/12 - 08/12 2017
 • Stockholm
  7 till 9 mars 201807/3 - 09/3 2018
 • Stockholm
  12 till 14 september 201812/9 - 14/9 2018
Se fler datum
Utbildningen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning.
Utbildningen ger kunskaper för att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör samt för användning av portabla mätare som densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer (röntgen-fluorescensanalysator).
Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att, i egen regi, få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor. För strålkällor med hög aktivitet enligt SSMFS 2008:9 skall täthetskontroll göras varje år.
För användarna innebär detta möjligheter till både förenklingar och besparingar.
Utbildningen innehåller ett antal praktiska mätövningar som befäster kunskapen av de teoretiska avsnitten. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.

SEK17 300 kr

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot radiografering

Kursnr 6614
3 dagar
Nästa innehav 6/12 2017
 • Stockholm
  6 till 8 december 201706/12 - 08/12 2017
 • Stockholm
  7 till 9 mars 201807/3 - 09/3 2018
 • Stockholm
  5 till 7 december 201805/12 - 07/12 2018
Kursen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering och allmänna råd, SSMFS 2008:25. Kursen är något mer omfattande vad avser praktiska mätövningar än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskydsfrågor och som skall arbeta operativt eller ha ett övergripande ansvar för strålskyddsverksamheten inom ett företag.
Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med en examination enligt SSM:s föreskrifter, som sker i form av skriftligt prov.
Utbildningen ger även kunskaper om strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.
Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor. För strålkällor med hög aktivitet enligt SSMFS 2008:9, skall en täthetskontroll göras varje år.
Utbildningen innehåller flera praktiska mätövningar med olika radioaktiva strålkällor som befäster kunskapen av de teoretiska avsnitten. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.
Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs nr. (6611).

SEK4 000 kr

Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition

Kursnr 8408
1 dag
Nästa innehav 8/12 2017
 • Stockholm
  8 december 201708/12 2017
 • Stockholm
  9 mars 201809/3 2018
 • Stockholm
  7 december 201807/12 2018
Vid radiogradering skall strålskyddsarbetet bedrivas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS2008:25.
Föreskrifterna ställer särskilda krav på strålskyddskunskap för såväl arbetsledare som operatörer. Kompetensnivån skall dessutom säkerställas genom repetitionsutbildning vart 5:e år.
Kursen vänder sig till personer som skall vara arbetsledare eller operatörer och som redan har förkunskaper om strålskyddsverksamhet eller erfarenhet inom arbetsområdet men behöver komplettera sina tidigare erfarenheter. Utbildningen är också lämplig som repetitionsutbildning för både arbetsledare och operatörer.
Examination enlig föreskrifternas krav genomförs på distans efter avslutad utbildning. Feed-back lämnas på provresultat och ingår i kursavgiften.

SEK11 300 kr

Strålskydd - Lasersäkerhet

Kursnr 6616
2 dagar
Nästa innehav 12/10 2017
 • Borås
  12 till 13 oktober 201712/10 - 13/10 2017
 • Borås
  11 till 12 oktober 201811/10 - 12/10 2018
Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.
Genom hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.
Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.
Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 7 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.
I denna utbildning lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar. Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar, beräkna maximal tillåten exponering (MTE).