Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
radiografering komplettering

Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition

Vid radiogradering skall strålskyddsarbetet bedrivas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS2008:25.
Föreskrifterna ställer särskilda krav på strålskyddskunskap för såväl arbetsledare som operatörer. Kompetensnivån skall dessutom säkerställas genom repetitionsutbildning vart 5:e år.
Kursen vänder sig till personer som skall vara arbetsledare eller operatörer och som redan har förkunskaper om strålskyddsverksamhet eller erfarenhet inom arbetsområdet men behöver komplettera sina tidigare erfarenheter. Utbildningen är också lämplig som repetitionsutbildning för både arbetsledare och operatörer.Examination enlig föreskrifternas krav genomförs på distans efter avslutad utbildning. Feed-back lämnas på provresultat och ingår i kursavgiften.

Deltagare

Personer som utför eller ansvarar för radiograferingsarbete.

Förkunskaper

Kunskaper om strålskyddsverksamhet t ex genom tidigare strålskyddsutbildning eller praktiska erfarenheter av strålskyddsarbete. Viss kunskap om radiografering.

Syfte

Säkerställa den nödvändiga utbildningen som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver (SSMFS2008:25) för personer som arbetar som operatörer eller ansvarar för verksamheten vid radiografering. Kursen är avsedd både som förstagångsutbildning, för personer med förkunskaper inom strålskyddsområdet eller erfarenheter från radiografering, och som lämplig repetitionsutbildning vart 5:e år för arbetsledare och operatör.

Innehåll

- Fysikaliska grunder - joniserande strålning
- Strålningsbiologiska skadeverkningar
- Radiografering i verkstadslokal
- Olyckssituationer & Risker
- SSM:s föreskrifter - tillämpning
- Dosgränser, Kategoriindelning av arbetstagare
- Ansvarsförhållanden vid radiografering
- Mätövningar.


Examination:
Skriftligt prov enligt SSM:s föreskrifter. Resultat skickas ut efter kurs. Rättning och feed-back lämnas till deltagaren.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta