Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
strålskydd 2

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Utbildningen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning.Utbildningen ger kunskaper för att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör samt för användning av portabla mätare som densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer (röntgen-fluorescensanalysator).Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att, i egen regi, få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor. För strålkällor med hög aktivitet enligt SSMFS 2008:9 skall täthetskontroll göras varje år.
För användarna innebär detta möjligheter till både förenklingar och besparingar.
Utbildningen innehåller ett antal praktiska mätövningar som befäster kunskapen av de teoretiska avsnitten. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.

Deltagare

Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. Utbildningen är även lämplig för personer som ansvarar för skyddsfrågor eller på annat sätt i sitt arbete kommer i kontakt med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Utbildningen ger deltagaren kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder vid arbete med industriell utrustning som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör.

Du lär dig att:
- Vad menas med joniserande strålning
- Hur uppkommer joniserande strålning
- Hur mäter man joniserande strålning - teori och praktiska övningar
- Vad är syftet med dosgränser i strålskyddsföreskrifterna
- Strålningsrisker och hur man skyddar sig mot strålning

Innehåll

- Strålningsfysik - grunder joniserande strålning
- Mätning av joniserande strålning
- Persondosimetri
- Biologiska skadeverkningar
- Strålskyddsnormer - bedömningar av strålningsrisker
- Olyckor och tillbud
- Lagstiftning och föreskrifter
- Dosgränser - kategoriindelning av arbetstagare
- Industriell användning
- Vår strålmiljö
- Mätmetoder
- Introduktion - Transport av radioaktiva strålkällor
- Praktiska mätövningar
- Problemlösningar - beräkningar och diskussioner från strålskyddssynpunkt
- Praktiska mätövningar
- Utblick mot andra användningsområden
- Skriftliga kunskapsfrågor

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta