Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kursbild bästa arbetsplats i vården

Stora priset för bästa arbetsplats i vården

Stora priset för bästa arbetsplats i vården 2013 utdelas för andra året av Teknologisk Institut och tilldelas en avdelning/mottagning inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att nominera din arbetsplats till priset är ni med och tävlar om kompetensutvecklingsmedel till ett värde av 25 000 kr.

Syftet med priset

 • Vi vill lyfta fram och främja betydelsen av en god arbetsplats - något som i förlängningen kommer vårdens mottagare till del.
 • Premiera en arbetsplats som uppnår ett gott arbetsklimat för avdelningens/mottagningens personal och därmed är en attraktiv arbetsplats för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Uppmärksamma föredömliga avdelningar/mottagningar och inspirera andra till förbättringsarbeten samt sprida goda idéer.

Kriterier inom tre områden

1. Arbetsmiljö

 • Trivsel
 • Motivation, varför ser du/ni fram emot att gå till jobbet?
 • Hur skulle du/ni rekommendera arbetsplatsen till andra?
 • Relationen mellan kollegor – hur är klimatet på avdelningen?

2. Medarbetar- och ledarskap/organisation och inflytande

 • Utveckling av ledningsverktyg och styrsystem
 • Möjlighet att uttrycka åsikter och medverka vid beslut som har betydelse
 • Ansvarsfördelning mellan kollegor och mellan medarbetare och chef
 • Ledarskapet – lyhördhet, engagemang, insyn, andra egenskaper som du/ni värdesätter
 • Stress, arbetstider, personal, lokaler - hur är mänskliga och materiella resurser samordnade?

3. Kvalitets - och förbättringsarbete

 • Omvärldsbevakning – strategier för att följa utvecklingen vad gäller forskning och praktik?
 • Förbättrings- och utvecklingsområden som enheten arbetar med
 • Möjlighet till kompetensutveckling för personalen
 • Utveckling av nya arbetssätt
 • Införande av ny teknik och/eller nya metoder
 • Kvalitetssäkring – används något särskilt system, hur skrivs och hanteras avvikelser?

Nomineringsförfarande
Vem som helst kan nominera en avdelning eller mottagning inom svensk hälso- och sjukvård. Alla inskickade förslag blir nominerade. I bedömningen kommer juryn lägga särskild vikt vid hur kandidaterna har lyckats uppnå mål inom de tre områdena som beskrivs ovan.

Priset
En avdelning eller mottagning som finns inom svensk hälso- och sjukvård vinner äran, ett diplom samt en utbildningscheck hos Teknologisk Institut konferenser á 25 000 kr exkl. moms att användas till utbildningar i Teknologisk Instituts regi. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

På vår hemsida finns en särskild blankett, var vänlig och fyll i denna och skicka den som bifogad fil till den kfo@teknologiskinstitut.sealternativt skicka handlingen per post till följande adress:

Teknologisk Institut

Katarina Forsberg

Olof Palmes gata 31

111 22 Stockholm

{missing: web20ConferenceRelatedQuestions}