Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
starkströmsföreskrifter

Starkströmsföreskrifter och svensk standard

I denna kurs får du en grundlig genomgång om de förändringar som skett inom elföreskriftområdet fr o m 2010.  Du lär dig hur Elinstallationsstandarden SS 436 40 00 utgåva 2 med ändringar, tillägg och kommentarer ska användas tillsammans med de omarbetade starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008: 1, 2 och 3 samt tilläggen och ändringarna i ELSÄK:FS 2010-1, 2 och 3.

Vi försöker arbeta med praktikfall kopplade till regelverket och har diskussioner kring aktuella frågar samt visar var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter. Du har goda möjligheter att ställa egna frågor och få svar på problem.

Deltagare

Kursen vänder sig till beställare, projektörer, konstruktörer, installatörer, industrielektriker och andra eltekniker som behöver tillämpa elföreskrifterna.

Förkunskaper

Erfarenhet från elanläggningar och kännedom om tidigare starkströmsföreskrifter.

Syfte

Efter genomgången kurs ska du känna till och kunna tillämpa starkströmsföreskrifterna samt tillämpbar standard för elanläggningar med en systemspänning om högst 1000 V.
(Högspänningsföreskrifterna behandlas i kurs (4311)

Innehåll

Genomgång av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 med ändringar och tillägg i ELSÄK-FS 2010:1-3 för utförande, varselmärkning och kontroll före idrifttagning samt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer.

Starkströmsföreskrifter
- ELSÄK-FS 2008: 1 samt 2010:1 Utförande av elektriska anläggningar
- ELSÄK-FS 2008: 2 samt 2010:2 Varselmärkning vid elektriska anläggningar
- ELSÄK-FS 2008: 3 samt 2010:3 Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar
- ELSÄK-FS 2006:1 Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (kort information)

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2, med ändringar, tillägg och kommentarer utgivna 2010.
Grundläggande principer
Definitioner
Allmänna förutsättningar
Skydd av personer, husdjur och egendom
Val och montering av elmateriel
Kontroll
Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen

Grupparbeten med redovisning och diskussioner

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta