Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
starkström och elinstallationer

Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 2 - Uppdateringskurs

Denna utbildning ger en bra uppdatering för dig som tidigare genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsstandardens utgåva 1. Du får här veta hur starkströmsföreskrifterna kan tillämpas tillsammans med den nya Elinstallationsstandarden SS 436 40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer. Vi tar upp praktikfall samt undersöker var förändringar finns jämfört med gamla föreskrifter och standard.

Deltagare

Alla som arbetar med starkströmsanläggningar och som tidigare erhållit utbildning i starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler - standard utgåva 1.

Förkunskaper

Tidigare grundkurs i starkströmsföreskrifter och elinstallationsreglernas första utgåva.

Syfte

Efter genomgången kurs ska du känna till och kunna tillämpa starkströmsföreskrifterna samt tillämpbar standard för elanläggningar med en systemspänning om högst 1000 V.
(Högspänningsföreskrifterna behandlas i kurs (4311)

Innehåll

Genomgång av starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 med ändringar och tillägg i ELSÄK-FS 2010:1-3  med kommentarer för utförande, varselmärkning och kontroll före idrifttagning.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 inklusive ändringar, tillägg och kommentarer.
Grundläggande principer
Definitioner
Allmänna förutsättningar
Skydd av personer, husdjur och egendom
Val och montering av elmateriel
Kontroll
Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta