Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Skola och Utbildning

Vi har lång erfarenhet av att arrangera konferenser för personal inom skola och utbildning. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Vi belyser ämnet från flera olika perspektiv och blandar experter med praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter.

I kalendariet nedan finner du de konferenser som är aktuella just nu.

Läs mer
Alla våra konferenser

SO-dagarna
Stockholm
12 till 13 september 2017

Hur ska du planera undervisningen för att ge eleverna individanpassat stöd och rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen inom samtliga SO-ämnen?

Ekonom i Högskolan
Stockholm
19 till 20 september 2017

NYHET

Få de verktyg som krävs för att effektivisera ditt arbete i en alltmer föränderlig högskola. På konferensen får du värdefulla råd - direkt från dina kollegor inom Sveriges lärosäten.

Särskolan
Göteborg
19 till 20 september 2017

NYHET

På konferensen får du kunskap och tips utifrån lyckade arbetssätt direkt från några av landets särskolor. Du får möjlighet att inspireras och utveckla ditt fortsatta arbete i särskolan!

Tilläggsbelopp i teori & praktik
Göteborg
19 september 2017

På denna kurs får du fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp, du får även tillfälle att ställa frågor du brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist.

Vägledning i en föränderlig värld
Stockholm
20 till 21 september 2017

Konferensen ger dig kunskap i hur du upprätthåller och utvecklar din roll genom tips på samtalsmetoder och hur du använder e-vägledning för att bemöta eleverna på deras villkor. Hur nyanlända tas emot och arbetsmarknadens framtid är viktiga ämnen som tas upp på konferensen för att du som studie- och yrkesvägledare ska kunna förbereda dig på bästa sätt.

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer
Stockholm
26 till 27 september 2017

Ta chansen att delta i en konferens med fokus på utformning och plane­ring av förskolemiljöer i en tid när behovet av förskoleplatser ökar i snabb takt.

Digitalisering i förskolan
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

På denna konferens får du ta del av konkreta verktyg och metoder på hur du kan arbeta tillsammans med barnen i förskolan med digitala verktyg och läromedel.

NPF-tillgänglig skola
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

NYHET

För att uppnå en skola som är trygg och anpassad för alla elever oavsett funktionsskillnader behöver du som arbetar i skolan verktyg för hur undervisningen kan anpassas och vad som krävs för en lyckad integrering.

Framtidens skola

17 till 18 oktober 2017

NYHET

På årets konferens tar vi upp aktuella ämnen som implementering av programmering i undervisningen, källkritik och informationssökning samt framtidens digitala läromedel.

Digitalisering i skolan - fokus impementering
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

Konferensen för dig som vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och hur du bäst utnyttjar tekniken för ett effektivt och engagerande lärande.

Specialpedagogikdagarna
Stockholm
7 till 8 november 2017

Du som specialpedagog och speciallärare har en viktig roll att handleda och vägleda skolans lärare för att hjälpa de elever som är i behov av stöd. Därför är det extra viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen i området för att hantera de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

Programmering i skolan
Stockholm
15 till 16 november 2017

Programmering ska ingå i ämnena matematik och teknik senast juli 2018, vilket ställer höga krav på dig som lärare. Har du och din skola de rätta förutsättningarna och kunskaperna som krävs för att lyckas?

Matematiksvårigheter
Stockholm
27 till 28 november 2017

Få konkreta metoder och ta del av beprövade erfarenheter om hur du genom fokus på matematiksvårigheter kan inkludera, engagera och stötta alla elever till ökad måluppfyllelse.

Skolbibliotek 2017
Stockholm
28 till 29 november 2017

För sjunde året i rad ger den årliga konferensenSkolbibliotekdig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets fulla potential.