Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Samhällsbyggnad och utveckling

Vi har ett stort antal konferenser på olika teman inom samhällsbyggnad och samhällsutveckling – både hårda och mjuka frågor.

Här får du verktyg och inspiration för en hållbar, effektiv och lösningsorienterad utveckling. På konferenserna får du möta både framstående experter, forskare och praktikfall som visar sina bästa lösningar.

I kalendariet nedan finner du de konferenser som är aktuella just nu.

Läs mer
Alla våra konferenser

Utemiljö
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Hur skapar du en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget? Välkommen till konferensen som sätter utemiljön i centrum! Här lär du dig smarta knep för resursplanering, digitalisering av driftsunderlaget och effektivisering av drifts- och underhållsarbete.

Fritids- och idrottsmiljöer 2017
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med utvecklandet av fritids-och idrottsmiljöer! Hur skapar du tillgängliga och goda fritids-och inomhusmiljöer för alla? Under två inspirerande dagar får du verktygen som går att applicera i ditt arbete för att öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan.

Brodagarna 2017
Stockholm
27 till 28 september 2017

NYHET

På denna konferens knyter vi samman de olika delarna som gör ett broprojekt framgångsrikt i allt från projektering och design till förvaltning av en färdig bro

ÖP-dagarna
Stockholm
27 till 28 september 2017

NYHET

På årets upplaga av ÖP-dagarna behandlas de mest aktuella frågeställningarna just nu. Vi har lyssnat på era önskemål och fokuserar utmaningar inom bland annat digitalisering, bostadsfrågan samt tillgänglighet och reviderbarhet.

Framtidens naturvård
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

Här är konferensen som ger dig verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga grönytor. Ta chansen att utforma framtidens naturvård!

Markanvisning i praktiken
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

NYHET

Lär dig att ta fram en fungerande och effektiv modell för markanvisningar med hjälp av framgångsrika modeller från bland annat sju olika kommuner.

Framtiden kollektivtrafik & resande
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

Konferensen som belyser aktuella utmaningar och frågeställningar för dig som arbetar med kollektivtrafik, samhällsplanering och infrastruktur.

Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Göteborg
18 till 19 oktober 2017

NYHET

Få kunskap om hur du arbetar för att bidra till utvecklingen av värdet i befintliga kulturmiljöer samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning.

Landskapsarkitektdagarna 2017
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

Arbetar du mot en grönare och mer hållbar stadsutveckling? Här är konferensen som utvecklar ditt mångfunktionella tänkande och lär dig hur du planerar för en mer attraktiv stadsmiljö.

Nudging
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

NYHET

Välkommen till kursen som ger dig praktiska övningar i hur du kan tilllämpa nudging i ditt arbete samt hur du följer upp och utvärderar resultatet.

Avlopp och rening
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

På denna nya konferens får du praktiska verktyg i hur du renoverar eller bygger nytt på ditt reningsverk, optimera din slamhantering och hör om nya tekniker för rening av läkemedelsrester.

Strandskydd
Göteborg
14 till 15 november 2017

Välkommen på kursen som handlar om de olika intressen som gör anspråk på naturen och hur lagstiftningen vid dessa ärenden fungerar.