Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
säker vatten

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 gäller från den 1 januari 2011. Branschreglerna ska säkerställa installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador. Branschreglerna är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVS-produkter installeras rätt. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal.

VVS-installationer som är utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) och byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad och reparation. En VVS-installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är att betrakta som ett fackmässigt utförande.
Efter godkänt prov får du som är VVS-montör eller arbetsledare branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. Branschlegitimationen gäller därefter i fem år.

Villkor för att få branschlegitimationen är att företaget är auktoriserat och har undertecknat en avsiktsförklaring där man förbinder sig att följa branschreglerna, samt att företaget har en ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor. Minst en person anställd i företaget har kunskap i gällande normer och regler. Samtliga VVS-montörer och arbetsledande personal som arbetar med vatten-, spillvatten- och värmeinstallationer ska ha egen branschlegitimation.

Förkunskaper

För mer information se Säker Vatteninstallation

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskapen inom Säker Vatteninstallation samt genomföra prov inför Branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.

Innehåll

 • Bakgrund - varför Säker Vatteninstallation
 • Krav på monteringsanvisningar/instruktioner
 • Installationsregler för
  - vattenskadesäkerhet: Bakgrund, branschregler
  - skydd mot legionellatillväxt: Bakgrund, branschregler
  - skydd mot brännskador: Bakgrund, branschregler
  - skydd mot återströmning
 • Krav på kontroll och provning - dokumentation
 • Kursdagen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Fotografering sker i samband med kursen.


Erbjudande

Boka 4 personer vid ett och samma kurstillfälle – betala för 3!

Övrigt

Branschreglerna kräver att VVS-montörer och arbetsledare skall ha en branschlegitimation. Legitimationen får man efter utbildning i Säker Vatteninstallation, med godkänt prov. Branschlegitimationen förutsätter även att man har certifikat eller utbildningsbevis samt att man arbetar för ett auktoriserat VVS-företag.

Kursen genomförs också som företagsintern utbildning. Kontakta oss!

Läs mer på Säker Vatten AB.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta