Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
rivning ombyggnad

Rivning och ombyggnad

Samhället har skärpt kraven på att hantera rivningar. Miljö- och arbetsmiljömässigt riktigt och säkert. Kursen ger dig kunskap att hantera processen och all myndighetskommunikation.

Du lär dig strategi och riktlinjer för att utföra och dokumentera en materialinventering samt att omsätta materialinventeringen till en kontrollplan – rivning PBL. Vidare ges råd och riktlinjer för hur en säker rivning ur arbetsmiljösynpunkt bör hanteras. Verkliga exempel på arbetssätt i processen och materialinventeringar visas, bland annat med all myndighetskommunikation. Till sist ges råd vid upphandling och styrning av en rivningsentreprenad.
Erbjudande: Gå 4 betala för 3.
Går ej att kombinera med andra erbjudande.

Deltagare

Förvaltare, fastighetsägare, konsulter, entreprenörer etc.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet som förvaltare, fastighetsägare eller entreprenör, alternativt liknande erfarenhet av arbete inom branschen.

Syfte

Kursen ger dig kunskap att hantera rivningsprocessen samt all myndighetskommunikation.
Du lär dig strategier och riktlinjer för att utföra och dokumentera en materialinventering samt att omsätta materialinventeringen till en kontrollplan – rivning PBL. Du får också kunskap om hur en säker rivning ur arbetsmiljösynpunkt bör hanteras.

Innehåll

 • När krävs det lov eller anmälan vid rivningsåtgärder?
 • Beskrivning av processen från lov till slutbesked enligt PBL
 • Materialinventering
  Hur, vem, omfattning/avgränsning, underlag, genomförande, redovisning, hjälpmedel, exempel
 • Miljöbalkens regler som berör rivning.
  Avfallsförordningen. Klassning av avfall/farligt avfall och rekommenderad hantering.
  Hur hanteras förorenad byggnad/mark?
 • Kontrollplan PBL Rivning.
  Innehåll, mallar, exempel. Restproduktplan. Verifikat som ska lämnas vid slutsamrådet
 • Kontrollansvarig – Rivning
 • Tekniskt samråd – Rivning
 • Säker rivning ur arbetsmiljösynpunkt. Ansvar för Byggherre, BAS P och BAS U
 • Arbetsmiljöplanens innehåll, upprättande och anpassning. Kontroller under rivningstiden
 • Slutsamråd och slutbesked
 • Tillämpningsexempel materialinventering och ett exempel från lov till slutbesked med alla myndighetsdokument.
 • Att tänka på vid upphandling av rivningsentreprenad
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta