Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
revision av ledningssystem

Revision av ledningssystem för företag som utför kontroll

Utbildningen Revision av ledningssystem lär ut systematik för att planera, genomföra och rapportera interna revisioner mot egen handbok samt mot ISO/IEC 17020 och aktuella STAFS och andra SWEDAC-dokument. Vi genomför övningar i revision av bland annat: enskilda kapitel i handbok eller standard, kunduppdrag, kontrollmetoder och ledningens genomgång.

Syfte

Utbildningen ger dig

 • Dokumenterad träning i internrevision. Planering, genomförande och rapportering
 • Ökad förståelse för kraven i EN 45004, ISO/IEC 17020 samt myndighetskrav
 • Checklistor - arbetsdokument för revision och ledningens genomgång
 • Underlag till ständiga förbättringar

Innehåll

 • Allmänt om revision. Koppling till ledningens genomgång. Krav på intern revision och utvärdering. SWEDAC DOC. 05:6
 • Gången i en revision. Ex på revisionsrutiner. Roller i en revision
 • Kraven i ISO 17020 och Swedac dokument ur ett revisionsperspektiv
 • Formulering av revisionsslutsatser (övning). Förstå och i ISO 17020
 • Planering av revision. Ex. på revisionsplan och frågelistor
 • Genomförande och rapportering av revision
 • Revision mot enskilda krav (övning)
 • Flödesrevision/horisontell revision (övning). Kontrollmetoder och kontrollrutiner. Revision av ett kunduppdrag
 • Erfarenheter från revisioner. Vanliga avvikelser och förbättringsområden
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta