Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs projektförsäljning införsäljning komplexa projekt

Projektförsäljning - införsäljning av komplexa projekt

- systematisk försäljning för garanterad genomslagskraftUtbildning som vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar/projekt till chefer/beslutsfattare på högre positioner i en organisation. Vi lär oss hur man genom ett strukturerat säljande uppnår bättre säljresultat. Vi går igenom samtliga steg i processen från målgruppsanalys till betydelsen av ett lyckat genomförande.

Syfte

Utbildningen syftar till att du ska utveckla din förmåga att sälja stora komplexa projekt till krävande kunder.

Innehåll

- Målgruppsanalys
   - Vilka kunder har behov av det vi kan erbjuda?
   - Kan vi gruppera dessa  kunder så att vi kan bearbeta dem på olika sätt?
- Kundkontakter
   - Har vi rätt kontakter med dem? Om inte - Hur får vi det?
   - Kartlägg nyckelpersoner - beslutsfattare, påverkare
   - Hur komma i kontakt med rätt personer? Anledningar att ringa och besöka!
   -Varningsklockorna? Håller vi på att tappa kunden? Vad kan vi göra åt det?
- Marknadsföring
   - Syns vi där kunden finns? Mässor? Annonsering? E-post?
   - Systematisk kundbearbetning!
   - Champions! Hjälp kundens interna säljare?
- Hur ser kundernas beslutsprocess ut med avseende på de produkter vi vill sälja?
   - Hur tas besluten och vem tar dem?
   - Kan vi påverka ledningsgruppen att välja oss som leverantör
- Vår säljprocess? Matchar den kundens beslutsprocess?
- Kundernas behov:
   - Vilka behov har respektive kund?
   - Hur ser deras investeringsplan ut?
   - Vilka möjligheter har vi att vinna affärerna?
- Vårt erbjudande:
   - Hur matchar vårt erbjudande kundens behov?
   - Kan vi erbjuda vad kunden behöver? Vilka är våra USP:ar? 
   - Behöver/kan vi ändra, förbättra eller presentera vårt erbjudande annorlunda?
- Konkurrenterna:
   - Vilka konkurrenter har vi?
   - Hur står vi oss i konkurrensen?
   - Vad har vi som inte konkurrenterna har? Vad har de som inte vi har?
- Projektimplementering - Ett lyckat projekt är bästa marknadsföringen!
- Scenarios och case - Vi diskuterar och övar på olika säljcase. Casen kommer från såväl föreläsarens som kursdeltagarnas vardag
- Feedback och handlingsplan. Du får feedback från kursledaren och en handlingsplan upprättas, där du för upp dina styrkor och utvecklingsområden

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta