Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
produktionsteknik 1

Produktionsteknik - grundkurs

Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i syfte att utveckla och förstärka den organisation du tillhör.

Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och effektivisera svensk tillverkningsindustri. En viktig förutsättning för detta är fler anställda med hög teknisk kompetens. Kursen behandlar ett antal grundläggande avsnitt inom det produktionstekniska området, men beskriver även det ekonomiska fundament som ett företags verksamhet vilar på.

För att tillverkningsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och möta kundernas allt högre krav, behövs en flexibel produktion med mindre orderstorlekar, kortare ledtider, snabbare leveranser och en anpassning till kortare produktlivscykler. Det är därför ytterst viktigt att alla medarbetare förstår sin egen roll och hur detta påverkar helheten. Flödet i en fabrik styrs av hastigheten i fabrikens flaskhals och varje "MER-minut" är en 100-procentig intäkt.

Kursinnehållet utgörs av moderna och praktiskt tillämpbara övningar i den egna verksamheten – men ger även förutsättningar för att tillgodogöra sig andra kursmoduler inom kvalité, logistik, underhåll, SMED, ritningsläsning – beredning, styrteknisk grundkurs m.fl.
I utbildningen ingår också praktiska moment med hjälp av ett produktionsspel.

Deltagare

Operatörer, tekniker i olika roller, marknadspersonal, konstruktörer m.fl.

Förkunskaper

Gymnasial teknisk utbildning, alla inriktningar. Någon tids erfarenhet från tillverkningsföretag.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren en ökad trygghet i sitt yrkesutförande som produktionstekniker och bättre argument för att påverka en positiv teknisk utveckling på sitt företag. Även att vara väl rustad för att anta fler utmanande kursmoduler inom angränsande teknikområden.

Innehåll

Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem
- Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor och processer för att stärka konkurrenskraften.

Produktionsekonomi - hur reducera tillverkningskostnaden
- Produktkalkylering
- Kapacitetsberäkningar

Beredning - länken mellan konstruktion och produktion
- Produkt och process
- Operation
- Tillverkningsmetoder
- Flöden och layout

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta