Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Praktiska kurser

För dig som är ny inom elområdet eller jobbar med el fast du inte elektriker men ändå behöver viss kunskap ska du titta vidare på dessa kurser.

Här finns allt från grundläggande elutbildningar till specialdesignade kurser för dig som arbetar med VVS, ventilation, VA, fastighetsreparation- och underhåll eller som mekaniker.

Bredda din kompetens och ge dig själv mer elkunskap.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK14 000 kr

Grundläggande Elteknik

Kursnr 4110
3 dagar
Nästa innehav 13/9 2017
 • Stockholm
  13 till 15 september 201713/9 - 15/9 2017
 • Göteborg
  17 till 19 januari 201817/1 - 19/1 2018
 • Stockholm
  12 till 14 september 201812/9 - 14/9 2018
Denna kurs ger dig en bra grund om du saknar kunskaper i grundläggande ellära. Den är även en inledningskurs för vår kursserie Industriell elteknik. Du lär dig hur olika elkretsar fungerar och samband mellan ström, spänning och resistans samt att hantera mätinstrument. Du lär dig beräkna ström, spänning, resistans, effekt och energi.

SEK14 000 kr

Industriell Elteknik/elkraftteknik

Kursnr 4111
3 dagar
Nästa innehav 4/10 2017
 • Stockholm
  4 till 6 oktober 201704/10 - 06/10 2017
 • Göteborg
  21 till 23 februari 201821/2 - 23/2 2018
 • Stockholm
  3 till 5 oktober 201803/10 - 05/10 2018
Kursen vänder sig till tekniker, montörer m fl  som behöver aktuell kunskap om industriell elkraftteknik. Du lär dig att förstå 3-fassystemet och dess uppbyggnad. Dessutom får du kunskaper om hur de vanligaste elapparaterna är uppbyggda, deras samverkan och funktion. Du får också lära dig att läsa enklare elscheman och att felsöka i olika motorkretsar.

SEK15 000 kr

Industriell Elteknik - schemaläsning och felsökning

Kursnr 4113
3 dagar
Nästa innehav 22/11 2017
 • Stockholm
  22 till 24 november 201722/11 - 24/11 2017
 • Göteborg
  14 till 16 mars 201814/3 - 16/3 2018
 • Stockholm
  21 till 23 november 201821/11 - 23/11 2018
En kurs för dig som vill lära dig mer om läsning av elscheman och metodisk felsökning. Du får fördjupade kunskaper i läsning av olika kretsscheman och hur de tolkas för att kunna göra felsökningen i olika industriella utrustningar så effektiv som möjligt. Vi tittar även på givare och andra apparater som finns i moderna elutrustningar idag.

SEK18 600 kr

Elunderhåll för mekaniker

Kursnr 4137
5 dagar
Nästa innehav 23/10 2017
 • Göteborg
  23 till 27 oktober 201723/10 - 27/10 2017
 • Stockholm
  2 till 6 april 201802/4 - 06/4 2018
 • Göteborg
  22 till 26 oktober 201822/10 - 26/10 2018
Som mekaniker eller reparatör irriteras du säkert ofta över den tid en reparation tar när du tvingas invänta elkunnig personal för felsökning och/eller installation. En ökad kompetens där du kan utföra mera, gör jobbet både roligare och mer effektivt. Denna utbildning ger dig goda kunskaper i att utföra enklare elarbeten, att klara enklare elunderhåll och felsökning.
Genom att vidareutbilda dig inom elområdet får du ett mer innehållsrikt arbete med större ansvarstagande. Ett intressantare jobb som samtidigt ger ekonomisk vinning i företaget!

SEK14 500 kr

Praktisk elteknik, grundkurs

Kursnr 4135
3 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Göteborg
  27 till 29 november 201727/11 - 29/11 2017
 • Stockholm
  28 till 30 mars 201828/3 - 30/3 2018
 • Göteborg
  27 till 29 november 201827/11 - 29/11 2018
Utbildningen Praktisk elteknik, grundkurs ger dig kunskap om de elutrustningar som normalt förekommer inom olika typer av fastigheter. Den ger dig ökade förutsättningar att felsöka och reparera förekommande fel i elutrustningar och elanläggning.

SEK14 000 kr

Elteknik för ventilationstekniker

Kursnr 9113
3 dagar
Nästa innehav 30/5 2018
 • Stockholm
  30 maj till 1 juni 201830/5 - 01/6 2018
En utbildning i elteknik för dig som arbetar inom ventilationsområdet och som ger dig möjlighet att vinna tid genom att hitta felet själv.
Som ventilationstekniker arbetar du ofta med komplexa system och ställs ibland inför elektriska problem.  Det kan vara fläktar eller pumpar som inte går, givare som är trasiga eller avbrott i någon ledning eller något annat fel i strömförsörjningen.
Denna utbildning kompletterar din kompetens som ventilationstekniker med elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går också igenom vilka regler som gäller för elarbete.

Pris efter avtal

Belysning - grunder och LED

Kursnr 4151
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
En belysningsinstallation skall vara energieffektiv utan att ge avkall på belysningskvaliteten i de verksamheter som belysningen skall betjäna. En modern belysningsanläggning har låga driftkostnader, ger bra belysningsförhållande till en in attraktiv investeringskalkyl.
Själva syftet med belysningen och de funktionella kraven är grundläggande. De tekniska lösningarna är i stark utveckling främst inom LED och styrteknik.
Vi har många alternativa lösningar att tillgå, drivet av energieffektivisering utan avkall eller med ökade krav på belysningskvalitet i verksamheten. De tekniska lösningarna fokuserar på effekt, drifttider och rätt belysningsegenskaper.

Pris efter avtal

Modern belysning - energieffektivt och synergonomiskt

Kursnr 4150
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
En belysningsinstallation skall vara energieffektiv utan att ge avkall på belysningskvaliteten i de verksamheter som belysningen skall betjäna.
En modern belysningsanläggning har låga driftkostnader, ger bra belysningsförhållande till en in attraktiv investeringskalkyl. Själva syftet med belysningen och de funktionella kraven är grundläggande.
De tekniska lösningarna är i stark utveckling främst inom LED och styrteknik. Vi har många alternativa lösningar att tillgå drivet av energieffektivisering utan avkall eller med ökade krav på belysningskvalitet i verksamheten. De tekniska lösningarna fokuserar på effekt, drifttider och rätt belysningsegenskaper.

Pris efter avtal

Elmotorer - Praktisk styrning och drift

Kursnr 7170
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Inom industrin förekommer elmotorer i stor mängd. Goda kunskaper om elmotor inklusive drivsystem är en förutsättning för framgångsrikt arbete både vid projektering, underhåll eller felsökning. Denna utbildning ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper om olika funktionsprinciper och egenskaper för motorer och deras drivsystem.

Pris efter avtal

Elteknik för VVS-tekniker

Kursnr 4139
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
I det dagliga arbetet som VVS-tekniker skulle ibland en bättre kunskap om el som ingår i VVS-området underlätta arbetet. En kunskap som möjliggör att du kan klara enklare underhåll och felsökning i ditt arbete.  Efter denna kurs ska du ha kunskaper för att kunna utföra enklare elektrisk felsökning och åtgärda enklare fel i VVS-installationer och utrustningar. Du ska även känna till vad man får och inte får göra i elanläggningar utan el-behörighet och förstå faran med den elektriska strömmen. För att du ska få ett stort utbyte av kursen innehåller den många praktiska tillämpningar och övningar.

Pris efter avtal

Elteknik för VA-maskinister

Kursnr 9619
5 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
De som arbetar inom VA-området har oftast inte utbildning inom elteknik. Denna utbildning ger dig de grundläggande kunskaper i ellära, schemaläsning och felsökning som krävs för att kunna felsöka i de elektriska manöverkretsar och apparater som kan förekomma i VA-utrustningar. Du får också lära dig in- och urkoppling av elmotorer samt kontrollmätning av dessa. Kursen behandlar även de risker som finns vid elarbete och de föreskrifter som finns för hur arbete med elutrustningar.