Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
potentialutjämning

Potentialutjämning

För att minska riskerna i våra elinstallationer har det införts krav i starkströmsföreskrifterna på potential-utjämning enligt internationell standard. Förutom fördelar ur elsäkerhetssynpunkt ger potentialutjämning dessutom en elmiljösäkring av elinstallationen som kan förebygga funktionsstörningar och avbrott.

Förkunskaper

Grundläggande eltekniska kunskaper och gärna några års erfarenhet från elanläggningar. Kännedom om aktuella starkströmsföreskrifter och elinstallationsreglerna.

Syfte

Syftet med kursen är att skapa förståelse för varför potentialutjämning ökar säkerheten i anläggningen på flera sätt samt tillämpning av dimensionerings- och övriga regler för potentialutjämning.

Innehåll

- Vad är föreskrifternas krav?
- Vilka principer gäller?
- SEK Handbok 413 Potentialutjämning i byggnader
- Hur är potentialutjämningens verkan i praktiken?
- Vilka risker finns i en icke potentialutjämnad elinstallation?
- Vad är lokal potentialutjämning?
- Vilket materiel finns tillgängligt?
- Vad är elmiljösäkring?

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta