Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
ovk praktisk kurs

OVK - praktisk kurs inför certifiering

Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Du ska sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik.

Kunskaperna från utbildningen ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ska söka OVK-behörighet, beställer besiktningar eller medverkar vid besiktningar.

Förkunskaper

Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik.
För certifiering krävs att sökande uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i BFS 2011:16, ingenjörsutbildning eller motsvarande.
Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverket.

Syfte

Kunskaperna från kursen ger dig som utför funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBL 2010:900 & PBF 2011:338 med efterföljande ändringar och tillägg - bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion.

Innehåll

 • Boverkets förordning och allmänna råd
 • Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll
 • Dimensionering av luftflöden
 • Systemegenskaper i anläggning och rum
 • Genomgång av verkliga praktikfall
 • Strategi för funktionskontroll
 • Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning
 • Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum
 • Helhetsbedömning av utförd OVK
 • Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK
 • Certifieringsprov


Dag 1 och 2: Praktiskt genomförande av funktionskontroll
Dag 3 och 4: Bygglagstiftning
Dag 5: Certifieringsprov

Övrigt

Information om skriftligt prov:
Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

 • Har ni ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum ska ett omcertifieringsprov göras.
 • Har ni haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut ska ett nycertifieringsprov göras.
 • Har ni aldrig haft certifikat ska ett nycertifieringsprov göras.

Tidsåtgång:
Nycertifieringsprov – 3 timmar
Omcertifieringsprov – 2 timmar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta