Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Miljörevision - avtal

Miljörevision

Miljörevisorn utvärderar miljöledningssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet. Deltagarna tränas i att planera, genomföra och rapportera miljörevisioner. Revisionsteknik tillämpad på miljöledningssystem är kursens huvudsakliga innehåll.
Revisionsstandarden ISO 19011 presenteras. Kursen tllhandahåller revisionsrutiner som t ex rutinbeskrivning enligt ISO 14001 punkt 4.5.4, revisionsprogram, revisionsplaner, checklistor mot systemkraven i ISO 14001, checklistor mot vanliga miljöaspekter och lagar, avvikelse- och korrektionsrapporter samt mallar för revisionsslutsatser. Kursen tar också översiktligt upp möjligheter att integrera eller samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner.
Många övningar utföres.

Förkunskaper

För bästa utbyte av kursen rekommenderas grundläggande kunskaper om ISO 14001 och övergripande lagstiftning.

Syfte

Du lär dig:
- revisionssystematik enligt ISO 19 011
- planera, genomföra och rapportera miljörevisioner
- metodik för undersökningar, observationer och intervjuer
- hantera systemrevisioner vid förändringar i verksamhet eller organisation
Vi gör övningar mot
- Enskilda punkter i standard
- Enskilda instruktioner i ett ledningssystem
- Samband i ledningsystemet - flödesrevisioner
- Systemrevision mot nya lagkrav

Innehåll

 • Kort historik.
 • Exempel på revisionsrapport, avvikelser samt aktivitetsplanering
 • ISO 14 001 ur ett revisionsperspektiv
 • Övning i att formulera revisionsslutsatser.
 • Revisionssystematik/metodik - genomgång/kommentarer av ISO 19 011
 • Exempel på rutiner för planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner
 • Övning i revision av enskilda instruktioner/aktiviteter.
 • Övning - systemrevison utifrån nya tillståndsvillkor
 • Undersökningsmetodik
 • Intervju- och observationsteknik
 • Övning i intervju- och undersökningsteknik
 • Vertikal och horisontell revision. Utvärdering av samband i ledningssystemet.
 • Övning i revision av enskilda delar av miljöledningssystemet samt systemrevision utifrån ett sakområde.
 • Vanliga avvikelser vid certifieringsrevisioner
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta