Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Miljöledningssystem och revision

Miljöarbetet är komplext och berör flera funktioner i företaget. Organisationen måste vara tydlig och engagerad.

För ett framgångsrikt miljöarbete måste miljöprestanda och miljömål kunna mätas och kommuniceras på olika nivåer. Utan hierarkisk makt, men med miljökunskap och kommunikativa samt organisatoriska färdigheter, blir miljösamordnaren en mycket stor tillgång för företaget.

Ett komplext arbete - säkerställ att du har rätt förutsättnignar.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

Pris efter avtal

Den nya miljösamordnaren

Kursnr 2556
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen Den nya miljösamordnaren vänder sig till dig som har, eller kommer att få, ansvar för miljöfrågor inom såväl offentlig som privat sektor.
Kursen skall stödja, stötta och stimulera miljösamordnaren att driva miljöfrågorna framåt i sin verksamhet.
Kursen skall ge aktuell kompletterande kunskap. Utbyte mellan miljösamordnare.
Miljöarbetet är komplext och berör flera funktioner i företaget. Organisationen måste vara tydlig och engagerad. För ett framgångsrikt miljöarbete måste miljöprestanda och miljömål kunna mätas och kommuniceras på olika nivåer. Utan hierarkisk makt, men med miljökunskap och kommunikativa samt organisatoriska färdigheter, blir miljösamordnaren en mycket stor tillgång för företaget.

Pris efter avtal

Miljöledningssystem ISO 14001:2004

Kursnr 2560
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Att införa och driva ett certifierbart miljöledningssystem är en process som utgår från organisationens nuläge, framtida behov och intressenternas förväntningar. Kursens föreläsningar och övningar underlättar utvecklingen och införandet av miljöledningssystemet i din organisation.
Genom föreläsningar och handfasta övningar underlättas utvecklingen och implementeringen av miljöledningssystemet. Vi visar exempel i frontlinjen, företag som är rika på erfarenheter. Kursen behandlar självklart även nyheterna i ISO 14001:2004

Pris efter avtal

Miljörevision

Kursnr 2590
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Miljörevisorn utvärderar miljöledningssystemets tillämpning, ändamålsenlighet och effektivitet. Deltagarna tränas i att planera, genomföra och rapportera miljörevisioner. Revisionsteknik tillämpad på miljöledningssystem är kursens huvudsakliga innehåll.
Revisionsstandarden ISO 19011 presenteras. Kursen tllhandahåller revisionsrutiner som t ex rutinbeskrivning enligt ISO 14001 punkt 4.5.4, revisionsprogram, revisionsplaner, checklistor mot systemkraven i ISO 14001, checklistor mot vanliga miljöaspekter och lagar, avvikelse- och korrektionsrapporter samt mallar för revisionsslutsatser. Kursen tar också översiktligt upp möjligheter att integrera eller samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner.
Många övningar utföres.