Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Miljöledning - avtal

Miljöledningssystem ISO 14001:2004

Att införa och driva ett certifierbart miljöledningssystem är en process som utgår från organisationens nuläge, framtida behov och intressenternas förväntningar. Kursens föreläsningar och övningar underlättar utvecklingen och införandet av miljöledningssystemet i din organisation.
Genom föreläsningar och handfasta övningar underlättas utvecklingen och implementeringen av miljöledningssystemet. Vi visar exempel i frontlinjen, företag som är rika på erfarenheter. Kursen behandlar självklart även nyheterna i ISO 14001:2004

Syfte

Du lär dig att:
- Tolka kraven i ISO 14 001 och EMAS.
- Utforma ett certifierbart miljöledningssystem
- Planera införandet av ett certifierbart miljöledningssystem.
- Förstå sambanden mellan kravpunkterna i ISO 14001
- Se möjligheterna till samordning/integrering med andra delar i ledningssystemet.

Innehåll

 • Miljöfrågan ur ett strategiskt perspektiv. Styrmedel för hållbar utveckling
 • Genomgång och tolkning av de 52 skallkraven i ISO 14001
 • Systematiken - röda trådar i gröna system
 • Så införs ett certifierbart miljöledningssystem! Exempel på införingsplan
 • Viktiga komponenter i ett miljöledningssystem (MLS)
 • Vanliga brister i miljöledningssystem. Teori och exempel.
 • Exempel på struktur av ett MLS
 • Erfarenheter från andra organisationer som infört MLS
 • Information om hela ISO 14000-serien
 • Övergripande likheter och skillnader mellan olika kravdokument på ledningssystem: ISO 9001:2000, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001, m fl
 • De vanligaste bristerna vid certifieringsrevisioner
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta