Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
miljölagstiftning

Miljölagstiftning - miljöbalken och andra miljöregler inkl egenkontroll

Miljölagstiftningen - i lagar, förordningar, föreskrifter och regler - är spridd på ett stort antal författningar och föreskrivande myndigheter. Det är främst detta som gör det svårt och krävande att uppfylla alla lagkrav. Utbildningen är en kvalificerad grundkurs som visar vägen till att hitta i och tolka juridiken, samt finna de lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter som berör just din verksamhet. Att se sambanden, tolka lagstiftningen och bedöma konsekvenserna.

Förkunskaper

Erfarenheter från miljöarbete

Syfte

Du lär dig en metodik för att identifiera, förstå, använda och tillgodose kraven i lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. Grunden för ett register över lagar, regler och andra krav är färdig - samt underlag att följa upp kraven - med fokus på just ditt företag.

Innehåll

- Miljörättens och miljöbalkens uppbyggnad och struktur
- Översikt över följdförordningar och tillämpningsföreskrifter
- Allmänna och särskilda regler
- Miljöfarlig verksamhet. Förorenad mark Vattenverksamhet
- Kemiska produkter och biotekniska organismer
- Avfall och producentansvar
- Orientering om Prövningsprocessen för tillstånd enligt 9/11 kap miljöbalken.
- Egenkontroll enligt miljöbalken.
- Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter
- Koppling till angränsande lagstiftning.
- Översikt över tillämpningsföreskrifter
- Övningsuppgifter - gruppuppgifter - redovisningar - diskussioner

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta