Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Mera ekonomi för icke-ekonomer

Mera ekonomi för icke-ekonomer

Mera ekonomi för icke-ekonomer är en fördjupningskurs för dig som läst kursen Ekonomi för icke-ekonomer eller för dig som har motsvarande kunskaper.Du får en snabb repetition och tillbakablick samt svar på eventuella frågor som kan ha dykt upp när du började praktisera dina nya ekonomikunskaper i din verksamhet. Därefter fyller vi på med nya kunskaper och fördjupar kunskaperna från den första delen.Du får även nya verktyg för att i ännu högre grad kunna vara med och styra din verksamhet mot bättre kostnadseffektivitet och ökad lönsamhet.

Förkunskaper

Ekonomi för icke-ekonomer eller motsvarande.

Syfte

Efter avslutad utbildning kan du kontera samt bokföra verifikat och förstår hur de samlas i resultat- och balansräkning i ett bokslut. Du kan göra kalkyler för prissättning i exempelvis offerter eller för produktionsbudgetering och för investeringar. Du vet hur ett koncernförhållande uppstår och hur koncernredovisningen skiljer sig från det enstaka företagets. Du kan analysera företags årsredovisningar och dra slutsatser om deras ekonomiska utveckling.

Innehåll

- Kortfattat kring hur lagstiftningen styr redovisningen
- Bokföring och bokslut - från bokföring av verifikat till färdigt bokslut
- Värdering av tillgångar - fördjupning
- Koncernredovisning
- Företagsanalys - fördjupning
- Investeringskalkyler - fördjupning
- Interndebitering - för och emot
- Produktkalkyler - fördjupning
- Övningsuppgifter

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta