Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
mer anläggnigng

MER Anläggning 13

Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystem utvecklats för mätning och ersättningsreglering av markarbeten. Kursen MER Anläggning 13 redogör för innehållet i de nya Mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

MER Anläggning, är anpassad till AMA Anläggning 13.

Deltagare

Kursen vänder sig till alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl a byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m fl), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m fl), kontrollanter, besiktningsmän m fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Säkra förståelsen för hur mät- och ersättningsreglerna i MER Anläggning 13 skall användas.

Innehåll

 • Syftet med Mät- och ersättningsreglerna och deras roll i bygghandlingarna. Kopplingar till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 13.
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Begreppsförklaringar
 • Nyheter i MER Anläggning
 • Tillämpningsanvisningar
 • Redovisning
 • Fall A och Fall B
 • Reglerbara och ej reglerbara mängder
 • Skrivsätt i mängdförteckning
 • Principer för mätning och mätregler
 • Principer för ersättning och ersättningsregler
 • Genomgång av MER anläggning
 • Mall för mängdförteckning
 • Gruppövningar
 • Frågor och diskussion


Kurslitteratur:
I kursen ingår ett kompendium. Handböckerna om MER och AMA från Svensk Byggtjänst ingår inte i kursdokumentationen. Tag gärna eget exemplar av MER o AMA.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta