Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
med gas - praktisk kurs

Medicinska gasanläggningar - praktisk kurs för montörer med provtryckning

Praktisk utbildning för montörer som arbetar med montering av medicinska centralgasanläggningar på sjukhus. Utbildningen ger montören den kompetens som behövs enligt anläggningsägarens kvalitetskrav rörande montage av medicinska centralgasanläggningar. Montören ska ha kunskap om systemets uppbyggnad, krav på material, ansvarsfrågor och vad som i övrigt är viktigt vid montagearbetet t ex arbetstillåtelse.Deltagarna får också lära sig att utföra tryckprovning i praktiken. I kursen ingår teoretisk genomgång av lödning med skyddsgas. Praktiskt lödprov ingår dock ej.

Deltagare

Detta är en praktisk kurs för montörer som skall utföra installationer för medicinsk gas i sjukhusmiljö och som skall provtrycka gassystemet.
Montören skall stå under arbetsledning av en person som godkänts i Teknologisk Instituts (fd SIFU) grundkurs om medicinska gasanläggningar, 4 dagar, kursnummer (6141).

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Efter kursen kan montören utföra tryckprovning, under en provtryckningsledare, på ackrediterat företag för provtryckning och utföra installationer rörande medicinsk gas i sjukhusmiljö.

Innehåll

Kursen består av två delar, Provtryckning och Krav på gassystemets montage enligt SIS Handbok 370. I kursen ingår ett besök på sjukhus med genomgång av gassystemet från ett montageperspektiv. Du får också utföra provtryckning i praktiken. Här lär du dig att hantera en utrustning för provtryckning och de rutiner som följer med detta.

Provtryckning
- Genomgång av AFS 2006:8
- Riskbedömning
- Utrustningskrav
- Fastställa riskområde
- Klarställa riskområde
- Allmänna förberedelser och utförande


Specifika delar av SIS HB 370 utgåva 2 om rör/rörinstallationer
- Material
- Renhetskrav
- Skyddsgaslödning
- Ledningsförläggning
- Komponentkännedom
- Arbetstillåtelse och avlastning
- Säkerhetsbesiktning/Entreprenadbesiktning
- Praktisk genomgång av komponenterna vid sjukhus

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta