Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Medicinsk teknik

Utbildningen Centralgasanläggningar för medicinska gaser är grunden för dig som driftar och sköter och kontrollerar centralgasanläggningar.

Det är ett branschkrav att du har genomgått och klarat kursen för att vara ansvarig för anläggning.

Därefter finns det fortsättningsutbildningar som tar dig vidare. Samt projektörskurser, utbildningar för drifttekniker och montörer.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK19 500 kr

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Kursnr 6141
4 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Stockholm
  25 till 28 september 201725/9 - 28/9 2017
 • Lund
  27 till 30 november 201727/11 - 30/11 2017
 • Göteborg
  12 till 15 mars 201812/3 - 15/3 2018
 • Stockholm
  24 till 27 september 201824/9 - 27/9 2018
Se fler datum
Denna kurs ger dig goda kunskaper om systemets uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets centralgasanläggning. Det är också nödvändigt att känna till vilka regler som gäller och vilket ansvar man har.

Grundutbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt arbeta med medicinska centralgasanläggningar och behandlar gassystemets uppbyggnad, från tömningscentral till vårdrum, årlig driftkontroll, ansvarsförhållanden, besiktningskrav, myndigheters krav/rekommendationer.

Kursen följer riktlinjerna i SIS Handbok 370. Kursen är kompletterad med nya avsnitt om dimensionering, riskbedömning och övervakningsteknik.
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänt resultat leder till ett kompetensbevis som efterfrågas av anläggningsägarna.

SEK19 500 kr

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning)

Kursnr 6142
4 dagar
Nästa innehav 14/5 2018
 • Stockholm
  14 till 17 maj 201814/5 - 17/5 2018
Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar skall utföras innan anläggningen tas i bruk första gången samt efter väsentlig reparation eller ändring. Besiktningen skall utföras av person som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och Socialstyrelsens / Läkemedelsverkets rekommendationer.

Utbildningen är inriktad mot teknisk kontroll och besiktning av centralgasanläggningar.

Godkänt slutprov från kursen och dokumenterad erfarenhet av gasanläggningar ligger till grund för att bli certifierad besiktningsman. Certifieringen utförs av KIWA Sverige AB.

SEK9 900 kr

Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker

Kursnr 8405
2 dagar
Nästa innehav 18/9 2017
 • Göteborg
  18 till 19 september 201718/9 - 19/9 2017
 • Göteborg
  9 till 10 april 201809/4 - 10/4 2018
 • Göteborg
  17 till 18 september 201817/9 - 18/9 2018
En praktisk utbildning som ger den kompetens som fordras för att klara en säker drift av gasanläggningar.
Kursen ger en dags teori speciellt anpassat för rollen som drifttekniker för medicinska centralgasanläggningar.
Ansvaret för driftteknikern, det tekniska systemets uppbyggnad och funktion, larm och kontroller samt säkerhetsdokumentation. På sjukhuset går vi genom systemet i praktiken från syrgastank/ flaskpaket/luftintag till vårduttag. Du får också handgripligen meka med några centrala komponenter som inte är i drift. 

Pris efter avtal

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - Fortsättningsutbildn. för projektörer

Kursnr 6243
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
För dig som vill fördjupa kunskaperna kring medicinska centralgasanläggningar och som ingår i projekt eller organisation som projektleder, planerar, konstruerar, kontrollerar och utför entreprenadbesiktningar av anläggningar för medicinska centralgaser.

Kunskaperna inom området är nödvändiga för att kunna delta i en projektprocess där medicinska gaser ingår som teknikområde. Regeltolkning, riskbedömning, myndighetskrav, planering, dimensioner och framtagande av försörjningsstrategier är områden som tas upp i kursen.

Pris efter avtal

Medicinska gasanläggningar - praktisk kurs för montörer med provtryckning

Kursnr 6144
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Praktisk utbildning för montörer som arbetar med montering av medicinska centralgasanläggningar på sjukhus. Utbildningen ger montören den kompetens som behövs enligt anläggningsägarens kvalitetskrav rörande montage av medicinska centralgasanläggningar. Montören ska ha kunskap om systemets uppbyggnad, krav på material, ansvarsfrågor och vad som i övrigt är viktigt vid montagearbetet t ex arbetstillåtelse.
Deltagarna får också lära sig att utföra tryckprovning i praktiken. I kursen ingår teoretisk genomgång av lödning med skyddsgas. Praktiskt lödprov ingår dock ej.