Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Maskinsäkerhet

Ovärderlig kunskap om hur Maskindirektivet fungerar i praktiken, lagstiftnigen som ligger till grund och hur du tillämpar den.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK14 000 kr

Allt om Maskindirektivet

Kursnr 7399
3 dagar
Nästa innehav 22/11 2017
 • Göteborg
  22 till 24 november 201722/11 - 24/11 2017
 • Stockholm
  6 till 8 juni 201806/6 - 08/6 2018
 • Göteborg
  21 till 23 november 201821/11 - 23/11 2018
Nytt Maskindirektiv gäller från december 2009. Införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3.
Vår utbildning Allt om Maskindirektivet ger dig all den kunskap du behöver om direktivets (2006/42/EG) innehåll, bakgrund och tillämpning.
Maskindirektivet (2006/42/EG)
- är kopplat till mer än 600 standarder
- måste tillämpas för alla maskiner efter 29 december 2009
Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner gäller från och med den 15 juni 2017.
En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) gäller från den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången.
SIFU, numera Teknologisk Institut, var 1990 först i Sverige med att erbjuda marknaden den nya kunskap och det stöd som krävdes för att kunna leva upp till kraven som ställdes i EUs direktiv om CE-märkning. Under åren har utbildningen kontinuerligt uppdaterats och förädlats. Det har skett omfattande ändringar av det ursprungliga direktivet, 98/37/EG. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar successivt våra utbildningar.

SEK10 600 kr

Maskindirektivet i praktiken

Kursnr 7391
2 dagar
Nästa innehav 22/11 2017
 • Göteborg
  22 till 23 november 201722/11 - 23/11 2017
 • Stockholm
  7 till 8 juni 201807/6 - 08/6 2018
 • Göteborg
  22 till 23 november 201822/11 - 23/11 2018
Denna kurs ger dig kunskap om maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen, bl a marknadskontroll och produktansvar. Du skall också kunna utforma en instruktionsbok, göra en riskanalys och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning.

SEK5 000 kr

Riskbehandling

Kursnr 7393
1 dag
Nästa innehav 8/6 2018
 • Stockholm
  8 juni 201808/6 2018
 • Göteborg
  23 november 201823/11 2018
Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning.

Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling enligt alla kraven i maskindirektivet med en enkel och ändamålsenlig metod i Windows.
Lämpligt för både små och stora företag.