Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Logistik

Vidareutbilda och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Vi tar fokus på planering och styrning av materialförsörjning samt produktion, lager och till viss del även transporter.

Du får lära dig enkla och användbara beräkningar på prognoser, lagernivåer, produktionsbehov etc. Allt har som mål att ge kunskap om hur logistik kan planeras för att skapa största möjliga vinst och kundnytta.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK5 600 kr

Internationell transportlogistik

Kursnr 5712
1 dag
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar övergripande inom internationella köpeavtal och leveransvillkor, spedition och transportslag, fraktdokument, ”svengelska” begrepp, kostnadsslag, betalnings- och försäkringsvillkor samt olika kringtjänster till den internationella huvudtransporten.

Idag sker inköp och försäljning mer och mer globalt. Svenska företag är historiskt duktiga på att handla med de flesta internationella marknaderna. Svenska produkter har ett erkänt gott rykte om att hålla en hög och jämn kvalitet. Men det räcker inte, totalupplevelsen för kunden påverkas av fler faktorer. Kunden måste känna sig lika trygg eller tryggare i sin handel med Sverige, som att handla inom det egna landet eller närmarknaden.

Inköpsleveranser och kundleveranser får ofta tendenser att ske slentrianmässigt och då med fokus på transportpriset. Fokus kan också bli på varans pris och kvalitet - på bekostnad av leveransen. Tyvärr är det också alltid så att kunden, oavsett varans pris, kvalitet och leveransvillkor, inte kan få en önskad totalupplevelse förrän rätt varor är mottagna. Utan skador, i rätt tid och plats samt till rätt kostnad.

Pris efter avtal

Vinstdrivande Logistikplanering

Kursnr 6444
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen Vinstdrivande logistikplanering fördjupar dina kunskaper inom logistik. Vi tar fokus på planering och styrning av materialförsörjning samt produktion, lager och till viss del även transporter. Under utbildningen kommer vi att utföra enkla och användbara beräkningar på prognoser, lagernivåer, produktionsbehov etc. Allt har som mål att ge kunskap om hur logistik kan planeras för att skapa största möjliga vinst och kundnytta. Mycket omsorg kommer att läggas på att förstå när och varför vi behöver använda oss av lämpliga beräkningsverktyg.

Pris efter avtal

Modern Logistik i ett helhetsperspektiv, grundkurs

Kursnr 6434
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen ger grundläggande förståelse för hur effektiva logistiska flöden skapas och hur dessa flöden kan generera goda affärsmöjligheter. Vi talar mycket om vilka drivkrafter som finns inom logistiken, vilka flöden som ingår och den helhetssyn som krävs för att skapa värde för kunder och den egna verksamheten.
Logistik är förknippat med effektiva material-, informations- och betalningsflöden. Verksamheten skall ses utifrån ett helhetsperspektiv där allt från kunder, grossister, transportörer, lager, fabriker och leverantörer påverkar flödet och dess effektivitet. Den övergripande tanken med effektiva logistiska flöden är att skapa nöjdare kunder.