Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Ledningsnät

Här får du lära dig att dimensionera och utforma vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar.

Arbetar du med med provning och kontroll av
VA-ledningar rekommenderar vi utbildningen inom detta område. Här får du alla kunskaper du behöver.

Är du arbetsledare, projektansvarig eller projektör säkerställ att du har rätt kompetens genom hela processen.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK13 300 kr

Arbetsledarutbildning - VA Mark

Kursnr 9625
3 dagar
Nästa innehav 21/3 2018
 • Stockholm
  21 till 23 mars 201821/3 - 23/3 2018
 • Göteborg
  17 till 19 september 201817/9 - 19/9 2018
Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer.
AMA anläggning och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller.

SEK13 900 kr

Dimensionering av VA-ledningar

Kursnr 9615
3 dagar
Nästa innehav 22/5 2018
 • Stockholm
  22 till 24 maj 201822/5 - 24/5 2018
 • Göteborg
  19 till 21 september 201819/9 - 21/9 2018
Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl a de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90, behandlas såväl vid nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

I kursen går vi igenom dimensionering av VA-system, gällande såväl spillvatten och dricksvatten som dagvatten. Uppdaterade dimensioneringsregler finner vi i P 110, som ersätter P 90. Utöver dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat – såväl vad gäller val av dagvattensystem som hur omgivningen påverkar och påverkas. Vi tar också upp hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Pris efter avtal

Provning och kontroll av VA-ledningar

Kursnr 9621
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen "Provning och kontroll av VA-ledningar" behandlar ingående Svenskt Vatten-publikationer P91 - Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall. P 91 ersätter P 50, P 21 samt SPF01. Vidare behandlas anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar enligt P 78 och P79. Omfattning av fältprovningar innebär på avloppsledningar för självfall kontroll av täthet, deformation, brunnsnivå samt riktningsavvikelser. Utförande och bedömning av TV filmning behandlas ej - Endast för val av kontrollmetoder.