Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
ledning fastighet

Ledning och utveckling av fastighetsföretag

Kursen "Ledning och utveckling av fastighetsföretag" ger svar på hur man framgångsrikt leder och utvecklar fastighetsföretag trots att frågorna runt en framgångsrik affärsverksamhet är både många, komplexa och särpräglade. Goda kundrelationer, spännande arbetsuppgifter med bra möjligheter till karriärsutvecklings skall vara ledord för en framgångsrik ledning av lönsamma fastighetsföretag.
Kursen tar, förutom konkreta lednings- och utvecklingsfrågor, också upp arbetsrätt - lagstiftning, kollektivavtal, företagsinterna regler och allmänna arbetsrättsliga grundsatser som en förutsättning för att utveckla fastighetsföretag.
Kursens huvudbudskap är att en väl genomtänkt affärsstrategi hämtad från servicemanagement är en viktig förutsättning för att långsiktigt framgångsrikt leda och utveckla fastighetsföretag.

Förkunskaper

God kännedom om fastighetsföretag och deras olika verksamheter.

Syfte

Kursens syfte är att inspirera kursdeltagarna till att självständigt kunna förstå och utveckla drivkrafter för att leda och utveckla fastighetsföretag.

Innehåll

- Inledning - framtidsscenario
- Affärsplanen och strategier
- Ledningens roll
- Processorienteringen - ett sätt att strukturera sunt förnuft
- Verksamhetsledningssystem och medarbetarnas roller
- Arbetsrätt
- Verksamhetsledning utifrån kundbehov, en CRM-ansats

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta