Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Ledning och revision

Utbildningar för att kunna utveckla ett processorienterat kvalitetsledningssystem som passar den egna verksamheten men som också uppfyller alla krav. Lämplig för dig som leder företagets kvalitetsutveckling enligt ISO 9001:2015 eller är i färd med att implementera detta.

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision vänder sig till dig som redan är kvalitetsrevisor eller som i framtiden kommer att arbeta med internrevisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, genomför och rapporterar revision av ett ledningssystem, som bygger på standarden ISO 9001:2015.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK5 000 kr

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Kursnr 7302
1 dag
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Teknologisk Instituts utbildning Kvalitetsledningssystem vänder sig till dig som leder företagets kvalitetsutveckling enligt ISO 9001:2015 eller är i färd med att implementera detta. Målet är att kunna utveckla ett processorienterat kvalitetsledningssystem som passar den egna verksamheten men som också uppfyller standardens alla krav. Tonvikten ligger på praktiska lösningar, få dokument, mallar och datorstöd för att kunna utveckla ett enkelt ledningssystem som stödjer förbättring och effektivitet och som ger möjlighet till uppföljning. Dessutom kan detta system enkelt vidareutvecklas mot ett integrerat ledningssystem för både kvalitet(ISO 9001) och miljö (ISO 14001).
Standardkraven kan tolkas och tillämpas på många olika sätt. Det viktigaste är dock att varje enskilt företag tillämpar kraven på ett sådant sätt att det passar den egna verksamhetens processer och att systemet är enkelt att använda och underhålla. Rätt använt blir nämligen kvalitetsledningssystemet ett utmärkt verktyg för att öka företagets effektivitet och lönsamhet.

SEK9 700 kr

Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Kursnr 7332
2 dagar
Nästa innehav 21/11 2017
 • Göteborg
  21 till 22 november 201721/11 - 22/11 2017
 • Göteborg
  21 till 22 november 201821/11 - 22/11 2018
Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandarden
SS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.

Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.

Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.