Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Lean

Att införa Lean i din organisation ger en ökad lönsamhet med mer nöjda kunder och medarbetare.

Utbildning Leanledaren - att införa Lean ger dig mycket goda kunskaper om hela Lean-filosofin samt en stor mängd praktiska råd och verktyg. Med denna kunskap kan du själv framgångsrikt införa de värdeskapande och effektiva Leanprocesserna.

Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i införandet av Lean.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK25 600 kr

Leanledaren - Att införa Lean

Kursnr 2309
8 dagar
Nästa innehav 9/10 2017
 • Göteborg
  9 okt till 12 dec 201709/10 - 12/12 2017
 • Stockholm
  20 mars till 8 juni 201820/3 - 08/6 2018
 • Göteborg
  11 okt till 11 dec 201811/10 - 11/12 2018
Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren - att införa Lean ger dig mycket god kunskap om hela Lean-filosofin samt en stor mängd praktiska råd och verktyg. Med kunskapen kan du själv sedan framgångsrikt införa de värdeskapande och effektiva Leanprocesserna. Att inför Lean ger en ökad lönsamhet med mer nöjda kunder och medarbetare.

Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i införandet av Lean.

Vår utbildning är uppbyggd av 4 utbildningsmoduler om totalt 8 utbildningsdagar plus ett antal hemuppgifter. Vi utgår från förutsättningarna som finns i företags omvärld och spelar upp en verksamhet som bygger på Leanfilosofin med kundvärdet i fokus. Snabbt för vi dig därefter vidare i värdeflödet för att finna förbättringar som t ex i tillgänglighet och service.

Varje utbildningsmodul kan givetvis studeras som en fristående kurs beroende av ditt eget behov av kunskap. Vi på Teknologisk Institut hjälper mer än gärna till med studievägledning.

Utbildningen avslutas med en serie av praktiska verktyg för att lyckas fullt ut i Leanarbetet. Under utbildningen kommer vi också att arbeta med hemuppgifter som en form av självstudier.

Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

SEK5 000 kr

Leanspelet

Kursnr 2308
1 dag
Nästa innehav 9/10 2017
 • Göteborg
  9 oktober 201709/10 2017
 • Stockholm
  20 mars 201820/3 2018
 • Göteborg
  11 oktober 201811/10 2018
Utbildningen är modul 1 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean. Leanspelet innebär att vi under en utbildningsdag på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt simulerar verksamheten i ett företag. Under spelets gång får deltagarna vara med att fatta en rad viktiga beslut om förändringar som påverkar företagets verksamhetsflöden, kundservice, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.
Du får en total överblick av Lean och ser helhetens betydelse samt effekterna av alla de verktyg som används inom ramen för Lean.
Kursen kan med fördel användas som ett "kick-off"-event i ett kommande förändringsarbete.

Kursen kan givetvis läsas som en fristående kurs.
Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

SEK12 000 kr

Värdeflödesanalys och verktyg för Lean

Kursnr 2315
3 dagar
Nästa innehav 10/10 2017
 • Göteborg
  10 okt till 7 nov 201710/10 - 07/11 2017
 • Stockholm
  21 mars till 19 apr 201821/3 - 19/4 2018
 • Göteborg
  12 okt till 6 nov 201812/10 - 06/11 2018
Utbildningen är modul 2 i vår utbildning Leanledaren - Att inför Lean. Vi fördjupar oss nu i själva värdeflödet i processen. Utifrån ett kundperspektiv lyfter vi fram kärnvärdena i verksamheten och arbetar med en serie av verktyg för att skapa tydlighet och effektivitet.
Kursen kan också läsas som en fristående kurs.
Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

SEK7 800 kr

Planering av Lean

Kursnr 2316
2 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Göteborg
  27 till 28 november 201727/11 - 28/11 2017
 • Stockholm
  8 till 9 maj 201808/5 - 09/5 2018
 • Göteborg
  26 till 27 november 201826/11 - 27/11 2018
Utbildningen är modul 3 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean. För att skapa största möjliga smidighet i en verksamhet behöver verksamheten planeras. Vi kommer under utbildningen att arbeta med olika teoretiska modeller för att på bästa sätt kunna trimma in och optimera verksamheten. Just in Time, lagerstyrning etc ger ständiga förbättringar och bättre lönsamhet.
Kursen kan givetvis läsas som en fristående kurs.
Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

SEK9 500 kr

Ledarskap och förändringsarbete vid Lean

Kursnr 2317
2 dagar
Nästa innehav 11/12 2017
 • Göteborg
  11 till 12 december 201711/12 - 12/12 2017
 • Stockholm
  7 till 8 juni 201807/6 - 08/6 2018
 • Göteborg
  10 till 11 december 201810/12 - 11/12 2018
Utbildningen är modul 4 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean. Att införa Lean påverkar ledarskapet i en verksamhet. Som ledare måste du vara förändringsbenägen eftersom själva "andemeningen" med införandet av Lean bygger på förändringar. I vår utbildning ledarskap och förändringsarbete vid Lean tar vi upp centrala ledarskapsfrågor för att framgångsrikt kunna införa Lean.
Kursen kan givetvis läsas som en fristående kurs.
Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

Pris efter avtal

Grundläggande LEAN

Kursnr 2337
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Lean Production, produktionssystemet sprunget från Toyota, om att fokusera på kundvärde, minimera slöseri, arbeta så resurssnålt som möjligt, o s v, sprids i snabb takt. Från tillverkning fortsätter nu många verksamheter att implementera lean i inköpsprocessen, logistiksystemet, ekonomistyrningen, etc. För att det ska fungera krävs dock att alla i organisationen är medvetna om arbetssätt och verktyg. Mot bakgrund av detta förhållande erbjuder Teknologisk Institut endagsutbildningen Grundläggande Lean för alla som inte leder leanarbetet men likväl måste kunna dess filosofi, metoder och verktyg.

Pris efter avtal

Lean för företagsledningen

Kursnr 2304
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Vid implementeringen av och arbetet med Lean finns det olika perspektiv beroende på vilken position man befinner sig. För ledningen infaller på ett naturligt sätt ett strategiskt perspektiv, behovet av att ta ett helhetsgrepp och att sprida den kultur som Lean förutsätter. Teknologisk Instituts kurs för dig i ledningsställning tar sikte på allt det du ska tänka på och har ansvar för vid Leanarbetet.

Pris efter avtal

Lean Logistics

Kursnr 2327
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Lean Logistics är en upplevelsebaserad kurs med logistikspelet som omsätter teori till praktik. Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. För de flesta organisationer krävs idag högre effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. Lean har kommit att stå i centrum som främsta metod för att uppnå resurssnål produktion. För att uppnå ytterligare förbättringar krävs det att hänsyn tas till övriga delar i logistiksystemet. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går det att uppnå låga kostnader, högt resursutnyttjande, minimalt slöseri och ett regelbundet flöde från källa till kund. Lean Logistics är ett forum för att ge dig kunskaperna att bygga upp och arbeta i det resurssnåla logistiksystemet.

Pris efter avtal

Lean Maintenance

Kursnr 2305
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Lean Maintenance är en helt central del av Lean-tillämpningen. Framför allt handlar det om att transformera traditionellt underhåll och riskhantering till en process för värdeskapande och högsta möjliga tillförlitlighet. Teknologisk Instituts tredagarsutbildning Lean Maintenance tar dig igenom underhållet i tillverkningen, ställer detta mot Leantänkandet och visar på de exempel som finns. Du kommer att se hur ständiga kvalitets- och resultatförbättringar har åstadkommits genom Lean TPM-program. Du får också lära dig hur ditt team ska prioritera i underhållsarbetet, hur ni skall beräkna och planera rätt processer och typer av utrustning, minimera slöseri och ta bort alla icke värdeskapande aktiviteter, etablera underhållssystem samt hur ni kan öka resultaten hos underhållsgruppen.

Pris efter avtal

Lean Purchasing

Kursnr 2326
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Teknologisk Instituts kurs Lean Purchasing skall ge företaget möjligheter till att skapa en resurssnål inköpsverksamhet med koppling mot Lean-filosofin - Lean Production och på företagets alla köpsituationer: Ofta behöver leverantörsbasen dimensioneras på ett annat sätt för resurserna skall kunna nyttjas optimalt. Det går även att skapa nya möjligheter för att stärka och utveckla effektiva flöden i försörjningskedjan. Med tillräckliga kunskaper om Strategic sourcing kan man minska resursåtgången och sänka kostnadsnivån både i företaget som i hela försörjningskedjan.
Kursen består av föreläsningar, teori och olika övningar samt ger ett stort utrymme för diskussioner och frågor.