Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Lean logistics

Lean Logistics

Lean Logistics är en upplevelsebaserad kurs med logistikspelet som omsätter teori till praktik. Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. För de flesta organisationer krävs idag högre effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. Lean har kommit att stå i centrum som främsta metod för att uppnå resurssnål produktion. För att uppnå ytterligare förbättringar krävs det att hänsyn tas till övriga delar i logistiksystemet. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går det att uppnå låga kostnader, högt resursutnyttjande, minimalt slöseri och ett regelbundet flöde från källa till kund. Lean Logistics är ett forum för att ge dig kunskaperna att bygga upp och arbeta i det resurssnåla logistiksystemet.

Innehåll

 • Leverera varor Just-In-Time
 • Organisera logistiken enligt Pull
 • Standardisera logistiken
 • Undvik fel varor i lager
 • Undvik överskott av varor i lager
 • Få bort slöseri genom: - Processförbättring - Produktutveckling - Bättre planering
 • Minska kostnaderna och öka kvaliteten i försörjningskedjan
 • Logistiksystemets driftsäkerhet
 • Visualisering av kontrollstationer och kundinformation
 • Kaizen - ständiga förbättringar i organisationens logistik
 • Implementering av Lean Logistics - Viktiga faser och faktorer

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta