Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Laboratorieteknik och kontrollorgan

Öka säkerheten i dina mätningar och bli av med alla mätosäkerheter och öka dina kunskaper kring kvalitetssystemet ISO 17025.

Lär dig jämföra provningsresultat från ditt labb på rätt sätt för att känna dig trygg och tolka resultaten.

Inom metodvalidering får du lära dig att planera och rapportera resultatet från valideringsarbetet.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK10 600 kr

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Kursnr 2558
2 dagar
Nästa innehav 28/5 2018
 • Stockholm
  28 till 29 maj 201828/5 - 29/5 2018
Utbildningen Intern kvalitetsstyrning på laboratorier lär dig att förstå och arbeta enligt kraven i ISO/IEC 17025. Tillgången till mätdata av hög tillförlitlighet har mycket stor betydelse, inte minst i miljöarbetet.

Kraven på miljölaboratorier har skärpts i och med införandet av standarden ISO/IEC 17025. Standarden kräver att personal vid ett ackrediterat laboratorium skall förstå och tillämpa kvalitetsledningssystemet. Speciellt noga behandlas styrdiagrams uppbyggnad och tillämpning med tillhörande statistik.

SEK10 500 kr

Internrevision enligt ISO/IEC 17020/17025

Kursnr 8343
2 dagar
Nästa innehav 26/9 2017
 • Stockholm
  26 till 27 september 201726/9 - 27/9 2017
 • Stockholm
  27 till 28 september 201827/9 - 28/9 2018
Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav i ISO/IEC 17025.

SEK10 600 kr

Jämförelser mellan laboratorier

Kursnr 8308
2 dagar
Nästa innehav 16/10 2017
 • Stockholm
  16 till 17 oktober 201716/10 - 17/10 2017
 • Göteborg
  19 till 20 april 201819/4 - 20/4 2018
 • Stockholm
  16 till 17 oktober 201816/10 - 17/10 2018
Uppdaterad kurs

Jämförelser mellan laboratorier används i olika syften, framförallt vid extern kvalitetskontroll (kompetensprövning) av laboratorier, vid undersökning av mätmetoders prestanda och när man karaktäriserar referensmaterial.
Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med övningar och beräkningar. Vi går igenom olika aspekter som tas upp i ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO 5725, ISO Guide 35, IUPAC:s protokoll och ISO 13528.
I avsnittet om kompetensprövning får du får lära dig att välja lämpligt program att delta i, hur man följer upp otillfredsställande resultat och hur man använder och tolkar resultaten och andra aspekter av arrangörens rapport.

SEK10 500 kr

Mätosäkerhet enligt ISO/IEC 17025

Kursnr 8341
2 dagar
Nästa innehav 18/10 2017
 • Stockholm
  18 till 19 oktober 201718/10 - 19/10 2017
 • Stockholm
  18 till 19 oktober 201818/10 - 19/10 2018
Mätosäkerhet enligt ISO/IEC 17025 är en praktisk utbildning där teori varvas med flertalet övningar och beräkningar. Du lär dig att uppskatta mätosäkerhet utifrån GUM-metoden, Eurachems fyrstegsprocess, konceptet med precision och riktighet och Swedac Dok 04:05. Du får tillämpa specifikation av mätstorhet, identifiering av osäkerhetskällor, kvantifiering av osäkerhetskomponenter samt beräkning av sammanlagd standardosäkerhet.

SEK10 600 kr

Metodvalidering

Kursnr 8306
2 dagar
Nästa innehav 21/5 2018
 • Stockholm
  21 till 22 maj 201821/5 - 22/5 2018
Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.
Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med många övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera de viktigaste prestandaparametrarna som förekommer i framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder.

Pris efter avtal

Revision av ledningssystem för företag som utför kontroll

Kursnr 6452
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen Revision av ledningssystem lär ut systematik för att planera, genomföra och rapportera interna revisioner mot egen handbok samt mot ISO/IEC 17020 och aktuella STAFS och andra SWEDAC-dokument. Vi genomför övningar i revision av bland annat: enskilda kapitel i handbok eller standard, kunduppdrag, kontrollmetoder och ledningens genomgång.