Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
kontroll och besiktning mark

Kontroll och besiktning av markarbeten

Den här utbildningen ger dig kunskap om nödvändigheten av kontroller och besiktningar, hur de bör utföras samt kontrollantens och besiktningsmannens roller. Helt avgörande för slutresultatet är att kontroll och besiktning utförs vid en markentreprenad. Om detta inte sker, får troligen entreprenaden fel som blir dyrbara när det gäller kommande drift- och underhåll av markanläggningen.

Deltagare

Byggherrar/byggledare/projektörer, entreprenörer, skötselföretag. Kontrollanter och besiktningsmän. Byggbesiktningsmän. Beställare, t ex fastighetsägare, bostads-/förvaltningsbolag. Kommuner, Landsting och landstingsägda bolag. Statliga verk m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Effektivare egenkontroll och besiktningar är lönsamt. Ca 20 % av de fel som kommer fram vid besiktning av markentreprenader finns kvar när anläggningen överlämnas till beställaren, vilket orsakar framtida kostnader. Dessa fel går att åtgärda! Denna utbildning ger dig kunskap om nödvändigheten av kontroller och besiktningar, hur de bör utföras samt kontrollantens och besiktningsmannens roller.

Innehåll

- Entreprenadjuridik enligt regler i AB 04, ABT 06 och ABS 09
Entreprenadformer, ansvarsförhållande, olika slag av besiktningar, kontrollantens/besiktningsmannens roll, kontrakts- och entreprenadhandlingar, fel, skada, skyldighet att avhjälpa, värdeminskning, innehållet belopp, godkännande eller ej, garantitid, tvist.

- Kontroll av markarbeten
Organisation, dagbok, möten, teknisk/ekonomisk kontroll, provningar, checklistor

- Besiktning av markarbeten
Förberedelse, besiktningsunderlag, kallelse, jäv, inledande möte, fel, skada, beställare - entreprenör, avslutande möte, utlåtande

- Vanliga fel vid slutbesiktning
Beläggningar: asfalt, plattor, grus, kantstöd, murar, trappor, lekutrustning, grönytor, utvändiga VA-ledningar

- Vanliga fel vid garantibesiktning
Som ovan samt skadegörelse och vanskötsel

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta