Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

Läs mer
Alla våra konferenser

Kontor 2017
Stockholm
28 till 29 mars 2017

Kan du skapa en mer lönsam och effektiv organisation genom en kontorsförändring? Svaret är ja, det kan du! Kom på årets Kontorkonferens ger vi dig inspirationen och verktygen du behöver för att lyckas med kontorsomvandlingen eller flytten till nya lokaler.

Särskolan 2017 Fokus: Bemötande & utvecklat lärande
Stockholm
28 till 29 mars 2017

NYHET

Med fokus på bemötande och utvecklat lärande får du på denna konferens betydelsefull kunskap och viktiga verktyg för att utvecklas i din roll inom särskolan. Under konferensens andra dag har du möjlighet att välja inriktning mot yngre eller äldre åldrar för att få ett så skräddarsytt program som möjligt.

Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Stockholm
29 till 30 mars 2017

NYHET

Lär dig utveckla och förena kulturmiljön med den moderna staden under två fullspäckade konferensdagar där du tar del av smarta arbetssätt och praktisk kunskap!

Specialpedagogikdagarna repeat
Stockholm
29 till 30 mars 2017

Specialpedagogikdagarna är konferensen för dig som vill hålla dig uppdaterad kring den senaste forskningen inom Specialpedagogikområdet, och för dig som vill höja din kompetens inom de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete

Chef i hemtjänsten
Stockholm
4 till 5 april 2017

NYHET

Årets forum för dig som chef i hemtjänsten där experter & goda priktikfall ger dig kunskap & verktyg du behöver för att utveckla en hemtjänst attraktiv för brukare & personal.

Ekonomi och verksamhetsstyrning i sjukvården
Stockholm
4 till 5 april 2017

Att se hur hela kedjan påverkar varandra och vilka nya trender och krav marknaden begär är av yttersta vikt för att hänga med i utvecklingen och för att kunna säkerställa att svensk sjukvård siktar mot att ligga i den absoluta framkanten.

Forum för Palliativ vård
Göteborg
4 till 5 april 2017

Smärtlindring inom palliativ vård är ett problem i sig. Vilka olika typer av medicinering ska du använda dig av i olika fall? Och vilka alternativa metoder finns att tillgå; hur lyckas din avdelning tex med behandling med taktil massage?

Förebyggande mot våld och hot i HVB hem
Stockholm
4 till 5 april 2017

NYHET

Du som arbetar med eller på HVB-hem harkanske lagt en turbulent tid bakom dig men står inför mångautmaningar framöver att ta tag i.Låt dig inspireras av både praktikfall och experter!

Neonatalvård
Stockholm
4 till 5 april 2017

Hur möjliggörs en familjecentrerad och patientsäker neonatalvård? Ta chansen att ta del av forskningsbaserade och praktiska arbetssätt som gör skillnad för prematura barn.

Specialpedagogik i förskolan
Stockholm
4 till 5 april 2017

På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling.

Utredarforum 2017
Stockholm
4 till 5 april 2017

Utredarforum 2017 vässar dina nödvändiga kunskaper inom de hetaste ämnena just nu. Fokus för konferensen ligger på kommunikation i olika steg av utredningsprocessen men vi tar självklart upp utredningsmetodik, analys och uppföljning samt hur du effektivt kan planera din tid

Hantera och planera för dagvatten
Stockholm
5 till 6 april 2017

NYHET

När klimatet förändras och regnmängderna ökar behöver vi stå förberedda med en fungerande planprocess och rätt verktyg för att effektivt hantera översvämningar. Har du vad som krävs?

Röntgen: optimerad produktionsplanering 2017
Stockholm
5 till 6 april 2017

Minska köer, arbeta med nya tekniska verktyg för schemaläggning och samverka med andra avdelningar utan att det skapar flaskhalsar i produktionen på din röntgenavdelning.

Ekosystemtjänster i praktiken
Stockholm
25 till 26 april 2017

NYHET

Välkommen till en utvecklande tvådagarskurs som djupdyker i den praktiska användningen av ekosystemtjänster. Ta del av fungerande verktyg för att bibehålla en stadig leverans av ekosystemtjänster.

Forum för medicinska sekreterare
Stockholm
25 till 26 april 2017

Är du som arbetar som medicinsk sekreterare uppdaterad på det senaste inom juridiken, och har du koll på vad du får göra och inte får göra enligt sekretesslagstiftningen?

Gerodontidagarna 2017
Stockholm
25 till 26 april 2017

Du som arbetar med tandvård för äldre har en viktig uppgift att hitta balans mellan den tandvård som är möjlig och den som patientens hälsotillstånd tillåter. Har du vad som krävs?

Specialpedagogik i förskolan
Göteborg
25 till 26 april 2017

På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling.

VA-juridik & regresser
Stockholm
25 april 2017

Nu är den uppskattade kursen med fokus på juridik och regresser vid översvämningskador tillbaka. Uppdatera dig på rådande rättspraxis, lär dig förstå parternas skyldigheter och rättigheter och ta reda på vem som har det ekonomiska ansvaret.

Chef LSS-boende
Stockholm
26 till 27 april 2017

Du som chef på LSS-boende har ett stort ansvar gällande kvalitet, juridiska krav & att brukarna får rätt stöd. Hur kan du arbeta för att hantera dessa komplexa krav i ditt arbete?

Hemmasittare
Stockholm
26 till 27 april 2017

Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och nå fram till elever som är eller riskerar att bli hemmasittare.

Inomhusmiljö 2017
Stockholm
26 till 27 april 2017

NYHET

Succékonferensen är tillbaka med ett nytt aktuellt program! Ta chansen att under två dagar lyssna till framgångsrika praktikfall och ta del av experternas tips kring ventilation, fukt- och mögelskador och rådande rättspraxis.

Landsbygdsutveckling
Stockholm
26 till 27 april 2017

NYHET

Vad krävs för att skapa tillväxt på landsbygden? Hur ökar vi landsbygdens attraktivitet för företag och organisationer? Och hur kan turismutvecklingen bidra? Välkommen till konferensen som sätter tänderna i dessa, och många fler frågor!

Hemmasittare
Göteborg
9 till 10 maj 2017

Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och nå fram till elever som är eller riskerar att bli hemmasittare.

Ny- och ombyggnation av psykiatrilokaler
Stockholm
9 till 10 maj 2017

NYHET

Med ett genomgående patientperspektiv får du under denna konferens lyssna till experter och praktikfall som med erfarenhet och kunskap ger dig verktygen du behöver för att bygga trygga och effektiva psykiatrilokaler.

Nämndsekreterarforum
Stockholm
9 till 10 maj 2017

Som nämndsekreterare står du inför många förändringar gällande nya lagar och digitalisering. Det är därför extra viktigt att du håller dig uppdaterad för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Attrahera & behåll personal i förskolan
Stockholm
10 till 11 maj 2017

På denna konferens tar vi upp de viktigaste faktorerna som kan vara avgörande för om du lyckas attrahera och behålla personal, så som ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Con867 Optimerad operationsplanering
Stockholm
10 till 18 maj 2017

Ta chansen att diskutera kritiska frågeställningar och få praktiska verktyg för hur du kan arbeta effektivare, samverka bättre samt ge en mer ersoncentrerad vård på din operationsavdelning.

Kirurgisk omvårdnad
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Ta del av inovativa metoder och arbetssätt som skapar vård med högre kvalitet, ökar patientens delaktighet och bidrar till att utveckla dig i din yrkesroll inom kirurgisk omvårdnad.

Kontaktcenter
Stockholm
10 till 11 maj 2017

NYHET

Dagens medborgare ställer stora krav på framtidens kontaktcenter så som ökad tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Är ditt kontaktcenter rustat för framtiden?

Ortopedisk omvårdnad
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Ta del av innovativa metoder och arbetssätt som skapar vård med högre kvalitet, ökar patientens delaktighet och bidrar till att utveckla dig i din yrkesroll inom ortopedisk omvårdnad.

Time management vård & omsorg
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och som vill ta kontroll över din arbetssituation. Genom att planera och strukturera din tid kan du minska stressen och arbeta mer effektivt.

Internprissättning i offentlig sektor
Stockholm
16 till 17 maj 2017

På denna kurs kommer vi att granska hela spektrat av frågor och modeller kring internprissättning och belysa den viktigaste kunskapen du behöver för att säkerställa att du gör ett bra jobb

NPF Fokus barn & unga
Stockholm
16 till 17 maj 2017

NYHET

På konferensen får du som arbetar med NPF hos barn och unga på landets habiliteringar och psykiatrimottagningar uppdatera dig i den senaste forskningen och nya arbetsmetoder.

Hematologi
Stockholm
17 till 18 maj 2017

För dig som arbetar i teamet runt patienten inom den hematologiska verksamheten, har vi tagit fram en skräddarsydd konferens utifrån de kunskaper som krävs just nu.

Avancerad juridik för registratorer
Stockholm
30 till 31 maj 2017

På denna kurs får du får lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som registrator.

Biståndshandläggare i äldreomsorgen
Stockholm
30 till 31 maj 2017

Ta chansen att utvecklas i din roll som biståndshandläggare! Djupdyk i ämnen som juridiska prövningar, hantering av komplexa fall och begreppet ”skälig levnadsnivå”.

Internkommunikationsdagarna
Stockholm
30 till 31 maj 2017

En lyckad internkommunikation kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi ger dig konkreta verktyg för att utveckla din interna kommunikation.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Stockholm
31 maj till 1 juni 2017

NYHET

Förebyggande åtgärder för att minska brott och öka trygghet genom samverkande insatser är viktigare nu än någonsin. På konferensen om brottsförebyggande arbete diskuterar vi dessa frågor samt den komplexa trygghetsfrågan.

Telefonrådgivning inom psykiatrin
Stockholm
1 juni 2017

Att identifiera, bedöma och dokumentera vårdbehov över telefon är komplext och ställer höga krav på dig som vårdgivare. Bli tryggare i bemötandet över telefon.

Planhandläggardagarna 2017
Stockholm
14 till 15 juni 2017

Välkommen till konferensen för dig som är planerare! Här får du verktygen för att effektivt skriva planer som fungerar i praktiken.

Skolkuratordagarna 2017
Stockholm
15 till 16 juni 2017

Arbetet som skolkurator i en värld i ständig förändring ställer oerhörda krav på dig att hänga med. På konferensen får du lära dig hantera framtidens utmaningar och utvecklas i din yrkesroll.

Kulturens roll i en föränderlig värld
Stockholm
16 till 17 juni 2017

Nu sätter vi kulturen i centrum igen! Hur når vi ut med, och gör den tillgänglig för fler och större målgrupper? Hur kan kulturen påverka samhällets tillväxt och vilken betydelse har den för intregration och gemenskap?

Framtidens gymnasiemiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få svaren på dina frågor på vår utvecklande konferens med fokus på utformandet av framtidens gymnasiemiljöer. Här tar du del av andras erfaranheter av ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer, uppdaterar dig på kommande trender och lär dig se sambandet mellan arkitektur och god skolmiljö.

Framtidens vårdmiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Har du verktygen för att möta utmaningarna när du ska planera och utforma framtidens vårdmiljöer? Här är konferensen som blandar spännande praktikfall med kunniga experter för att hjälpa dig skapa förutsättningarna för en bättre vård.

Psykisk ohälsa i primärvården
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få praktiska verktyg kring hur du hanterar flöden och strukturer kring psykisk ohälsa i primärvården men även ökar samverkan mellan primärvården och psykiatrin.

Utemiljö
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Hur skapar du en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget? Välkommen till konferensen som sätter utemiljön i centrum! Här lär du dig smarta knep för resursplanering, digitalisering av driftsunderlaget och effektivisering av drifts- och underhållsarbete.

Telefonrådgivning inom psykiatrin
Göteborg
31 augusti 2017

Att identifiera, bedöma och dokumentera vårdbehov över telefon är komplext och ställer höga krav på dig som vårdgivare. Bli tryggare i bemötandet över telefon.

SO-dagarna
Stockholm
12 till 13 september 2017

Hur ska du planera undervisningen för att ge eleverna individanpassat stöd och rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen inom samtliga SO-ämnen?

Vägledning i en föränderlig värld
Stockholm
20 till 21 september 2017

Konferensen ger dig kunskap i hur du upprätthåller och utvecklar din roll genom tips på samtalsmetoder och hur du använder e-vägledning för att bemöta eleverna på deras villkor. Hur nyanlända tas emot och arbetsmarknadens framtid är viktiga ämnen som tas upp på konferensen för att du som studie- och yrkesvägledare ska kunna förbereda dig på bästa sätt.