Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

Läs mer
Alla våra konferenser

Badanläggningar 2017
Stockholm
24 till 25 januari 2017

Är det dags att bygga en ny badanläggning eller ta krafttag med den gamla? Då är konferensen Badanläggningar rätt forum för dig att reda ut alla frågor och uppdatera dig på trender, ny teknik och miljö- och hållbarhetsarbeten.

Cisterndagarna 2017
Stockholm
24 till 25 januari 2017

I januari är Cisterndagarna tillbaka i Göteborg med ett nytt aktuellt program och de viktigaste aktörerna i branschen. Missa inte två fullspäckade dagar inklusive en trerättersmiddag, där du tillsammans med kollegor från hela Sverige får uppdatera dig på de senaste nyheterna på området.

Daglig verksamhet
Stockholm
24 till 25 januari 2017

Du har ett viktigt uppdrag att skapa en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter varje individ oavsett funktionsförmåga. Har du kompetensen som krävs?

Energideklarationsdagen
Stockholm
25 januari 2017

För nionde året i rad anordnar Teknologisk Institut succékonferensen Energideklarationsdagen. Ta chansen att göra din röst hörd när vi diskuterar fram förbättringsförslag och effektivare arbetssätt. Konferensen är en årlig mötesplats för energiexperter, fastighetschefer och sakkunniga där du blir uppdaterad på lagar och regler.

Klinisk oral farmakologi
Stockholm
26 till 27 januari 2017

För 8:e gången anordnar vi den mycket uppskattade kursen Klinisk oral farmakologi. Under två inspirerande dagar varvas föreläsningar med diskussioner och du som deltagare får en unik möjlighet att ställa egna frågor direkt till föreläsaren. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper och var med och förbättra patientsäkerheten!

Implementera digitalisering i skolan
Stockholm
30 till 31 januari 2017

Vi har samlat några av landets främsta experter och praktikfall från många av landets skolkommuner där man har lyckats med implementeringen av digitaliseringen och skapat goda resultat. Missa inte att ta del av detta!

Riskträd - Identifiering & hantering
Stockholm
30 till 31 januari 2017

Ta del av två lärorika dagar där du får all den kunskap du behöver för att inhämta viktig information om de träd du förvaltar och för att behålla ett säkert och hållbart trädbestånd genom rätt analys och åtgärd.

Kvinnohälsa 2017
Stockholm
31 januari till 1 februari 2017

Konferensen för dig som vill uppdatera dig inom kvinnohälsa. Vi lyfter vård av våldsutsatta kvinnor, förlossningsrädsla, endometrios samt prevention och vård av sfinkterskador.

Boende för äldre 2017
Stockholm
1 till 2 februari 2017

Hur utformar vi boenden för äldre som är trygga, funktionella, och attraktiva samtidigt som de inspirerar och aktivierar de boende? Här är din chans att plocka verktygen du behöver!

Forum för tandteknik
Stockholm
1 till 2 februari 2017

Nyhet

Konferensen för dig som vill uppdatera dig inom kvinnohälsa. Vi lyfter vård av våldsutsatta kvinnor, förlossningsrädsla, endometris samt prevension och vård av sfinkterskador.

Dricksvattendagarna 2017
Stockholm
7 till 8 februari 2017

Klimatförändringar är ett stort hot mot framtidens dricksvatten. Lyssna till landets främsta experter och spännande praktikfall när det gäller dricksvattenfrågor.

Effektiv och lönsam renovering av fastigheter
Stockholm
7 till 8 februari 2017

Utmaningarna är många när du ska renovera och rusta upp fastigheter. Här är konferensen som ger dig smarta tips på hur du ska tänka när du står inför svåra investeringsbeslut, teknikval och krav på energieffektivare byggnader.

Framtidens träbyggnader
Stockholm
7 till 8 februari 2017

Nyhet

Med rådande bostadsbrist och ett behov av att bygga mer miljövänligt har intresset för trä som byggnadsmaterial ökat. Här är konferensen som lär dig mer om trä som material och ger dig verktygen för att effektivt bygga i trä.

Labbdagarna 2017
Stockholm
7 till 8 februari 2017

I februari arrangerar vi återigen den populära konferensen Labbdagarna! På konferensen får du möta högaktuella praktikfall och experter med lång erfarenhet.

Optimerad strokerehabilitering
Stockholm
7 till 8 februari 2017

På denna uppskattade konferens får du chansen att ta del av andra verksamheters framgångsrecept, varvat med de senaste forskningsresultaten och konkreta verktyg och tips att använda i ditt dagliga arbete.

SFI-dagarna
Stockholm
7 till 8 februari 2017

Har du verktygen som krävs för en lyckad språkutveckling hos dina elever? Under två lärorika dagar får du ta del av nya digitala läromedel, hur du utvecklar din uttalsundervisning och vilka metoder som underlättar vid läs-och skrivutveckling och mycket mer!

Tilläggsbelopp i teori och praktik
Stockholm
7 februari 2017

Den här kursen ger dig fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp. Du får tillfälle att ställa de frågor du själv brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist. Du får även en genomgång i den senaste tidens förändringar i regelverket och dess konsekvenser.

Forum för kommunsekreterare
Stockholm
14 till 15 mars 2017

På denna konferens får du en gedigen juridisk uppdatering av både aktuell rättspraxis och hur den nya dataskyddsreformen påverkar ditt arbete. Vi diskuterar din viktiga roll som kommunsekreterare och hur du lyckas bäst med det informella ledarskapet i organisationen.

IVA 2017
Stockholm
14 till 15 mars 2017

Nu får du som IVA-sköterska tillfället att på årets IVA-konferens komplettera dina kunskaper kring senaste forskning och evidens.

Optimering av vårdplatser
Stockholm
14 till 15 mars 2017

Du som arbetar med vårdplatskoordinering kanske inte kan öka antalet vårdplatser, men med rätt kunskap och arbetssätt kan du optimera användningen av befintliga.

Platsmarknadsföring 2017
Stockholm
14 till 15 mars 2017

Under två fullspäckade dagar får du lära dig vad du ska ta upp i din platsmarknadsföring, nya trender och ta del av aktuell forskning kring flyttmönster och platsmarknadsföring.

Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen, fokus: resursfördelning
Stockholm
15 till 16 mars 2017

Aldrig har frågan om en rättvis och likvärdig resursfördelning baserat på skolornas och elevernas olika förutsättningar varit så aktuell som idag. Antalet fristående grundskolor är högre än någonsin tidigare vilket gör prognostiseringen till en utmaning. Det höga trycket med nyanlända elever som behöver en skolplats snabbt håller stadigt i sig. Hur möter ni det ökade trycket på bästa sätt?

Etablering av nyanlända
Stockholm
15 till 16 mars 2017

Du som arbetar med nyanländas etablering i din yrkesroll har en stor utmaning. Men du kan påverka etableringsarbetet med kvalitet från start. Missa inte konferensen!

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen
Stockholm
15 till 16 mars 2017

På konferensen får du ta del av både praktikfall och experter som ger förslag på hur du ska kunna skapa en hållbar planering och budget men samtidigt vara förberedd att revidera den vid ändrade förutsättningar hos brukaren.

Strategisk lokalresursplanering i praktiken
Stockholm
15 till 16 mars 2017

Hur ser samhället ut 10 år framåt och hur kan du planera för att möta framtida behov? Vilka utmaningar står du inför och hur ska du planera redan idag?

Framtidens operationsavdelning
Stockholm
21 till 22 mars 2017

Vad säger senaste forskningen om framtidens operationsavdelningar? Vilken utrustning bör de ha och vad finns det för ny teknik finns att tillgå? Här är konferensen som ger dig verktygen för att planera och bygga en effektiv och säker operationsavdelning.

IT-chef i kommun 2017
Stockholm
21 mars 2017

Ta del av praktiska exempel och lyckade arbetssätt för att utvecklas i din yrkesroll som IT-chef och bidra till att din arbetsplats blir en IT-kommun i framkant!

Kommunikatörsdagarna - offentlig sektor
Stockholm
21 till 22 mars 2017

Nyhet

Denna konferens ger dig verktygen du behöver för att ha koll på de senaste trenderna, vara uppdaterad inom juridiken och möta interna behov och externa krav inom kommunikation.

Palliativ vård för icke palliativa enheter
Stockholm
21 till 22 mars 2017

Patienter i livets slutskede har många olika behov och din uppgift är att lindra fysisk smärta men också erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för patient och närstående.

VA-juridik & regresser
Stockholm
21 mars 2017

Nu är den uppskattade kursen med fokus på juridik och regresser vid översvämningskador tillbaka. Uppdatera dig på rådande rättspraxis, lär dig förstå parternas skyldigheter och rättigheter och ta reda på vem som har det ekonomiska ansvaret.

Konkret och lustfylld matematik
Stockholm
22 till 23 mars 2017

Nyhet

På konferensen har vi samlat några av landets främsta experter inom området som hjälper dig att fylla på din ryggsäck med praktiska klassrumsexempel att använda redan imorgon. Ta lärdom av den senaste forskningen kring vad som gör skillnad i undervisningen och inspireras av kreativa arbetssätt och nytänkande undervisning.

Inköpschefsdagarna 2017
Stockholm
28 till 29 mars 2017

Nyhet

På konferensen behandlar vi bl.a. framtidens kostnadseffektiva inköpsorganisation, hur du kan driva förändringar, vårda dina leverantörsrelationer, arbeta globalt samt främja en hälsosam arbetsmiljö. Du får både stora perspektiv men även detaljer kring hur du kan arbeta bättre här och nu.

Kontor 2017
Stockholm
28 till 29 mars 2017

Kan du skapa en mer lönsam och effektiv organisation genom en kontorsförändring? Svaret är ja, det kan du! Kom på årets Kontorkonferens ger vi dig inspirationen och verktygen du behöver för att lyckas med kontorsomvandlingen eller flytten till nya lokaler.

Särskolan 2017 Fokus: Bemötande & utvecklat lärande
Stockholm
28 till 29 mars 2017

Nyhet

Med fokus på bemötande och utvecklat lärande får du på denna konferens betydelsefull kunskap och viktiga verktyg för att utvecklas i din roll inom särskolan. Under konferensens andra dag har du möjlighet att välja inriktning mot yngre eller äldre åldrar för att få ett så skräddarsytt program som möjligt.

Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Stockholm
29 till 30 mars 2017

Nyhet

Lär dig utveckla och förena kulturmiljön med den moderna staden under två fullspäckade konferensdagar där du tar del av smarta arbetssätt och praktisk kunskap!

Specialpedagogikdagarna repeat
Stockholm
29 till 30 mars 2017

Specialpedagogikdagarna är konferensen för dig som vill hålla dig uppdaterad kring den senaste forskningen inom Specialpedagogikområdet, och för dig som vill höja din kompetens inom de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete

Administratör i skolan
Stockholm
4 till 5 april 2017

Under denna konferens får du utbyta erfarenheter med andra skoladministratörer, ta del av deras praktiska tips och erfarenheter tillsammans med fördjupad expertkunskap. Dessutom får du på workshopen konkreta verktyg för hur du kan hantera stress på din arbetsplats.

Chef i hemtjänsten
Stockholm
4 till 5 april 2017

Nyhet

Årets forum för dig som chef i hemtjänsten där experter & goda priktikfall ger dig kunskap & verktyg du behöver för att utveckla en hemtjänst attraktiv för brukare & personal.

Ekonomi och verksamhetsstyrning i sjukvården
Stockholm
4 till 5 april 2017

Att se hur hela kedjan påverkar varandra och vilka nya trender och krav marknaden begär är av yttersta vikt för att hänga med i utvecklingen och för att kunna säkerställa att svensk sjukvård siktar mot att ligga i den absoluta framkanten.

Förebyggande mot våld och hot i HVB hem
Stockholm
4 till 5 april 2017

Nyhet

Du som arbetar med eller på HVB-hem harkanske lagt en turbulent tid bakom dig men står inför mångautmaningar framöver att ta tag i.Låt dig inspireras av både praktikfall och experter!

Neonatalvård
Stockholm
4 till 5 april 2017

Hur möjliggörs en familjecentrerad och patientsäker neonatalvård? Ta chansen att ta del av forskningsbaserade och praktiska arbetssätt som gör skillnad för prematura barn.

Palliativ vård för icke palliativa enheter
Stockholm
21 till 22 mars 2017

Patienter i livets slutskede har många olika behov och din uppgift är att lindra fysisk smärta men också erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för patient och närstående.

Specialpedagogik i förskolan
Stockholm
4 april 2017

På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling.

Utredarforum 2017
Stockholm
4 till 5 april 2017

Utredarforum 2017 vässar dina nödvändiga kunskaper inom de hetaste ämnena just nu. Fokus för konferensen ligger på kommunikation i olika steg av utredningsprocessen men vi tar självklart upp utredningsmetodik, analys och uppföljning samt hur du effektivt kan planera din tid

Hantera och planera för dagvatten
Stockholm
5 till 6 april 2017

Nyhet

När klimatet förändras och regnmängderna ökar behöver vi stå förberedda med en fungerande planprocess och rätt verktyg för att effektivt hantera översvämningar. Har du vad som krävs?

Röntgen: optimerad produktionsplanering 2017
Stockholm
5 till 6 april 2017

Minska köer, arbeta med nya tekniska verktyg för schemaläggning och samverka med andra avdelningar utan att det skapar flaskhalsar i produktionen på din röntgenavdelning.

Forum för medicinska sekreterare
Stockholm
25 till 26 april 2017

Är du som arbetar som medicinsk sekreterare uppdaterad på det senaste inom juridiken, och har du koll på vad du får göra och inte får göra enligt sekretesslagstiftningen?

Gerodontidagarna 2017
Stockholm
25 till 26 april 2017

Du som arbetar med tandvård för äldre har en viktig uppgift att hitta balans mellan den tandvård som är möjlig och den som patientens hälsotillstånd tillåter. Har du vad som krävs?

Specialpedagogik i förskolan
Stockholm
25 till 26 april 2017

På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling.

VA-juridik & regresser
Stockholm
25 april 2017

Nu är den uppskattade kursen med fokus på juridik och regresser vid översvämningskador tillbaka. Uppdatera dig på rådande rättspraxis, lär dig förstå parternas skyldigheter och rättigheter och ta reda på vem som har det ekonomiska ansvaret.

Hemmasittare
Stockholm
26 till 27 april 2017

Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och nå fram till elever som är eller riskerar att bli hemmasittare.

Landsbygdsutveckling
Stockholm
26 till 27 april 2017

Nyhet

Vad krävs för att skapa tillväxt på landsbygden? Hur ökar vi landsbygdens attraktivitet för företag och organisationer? Och hur kan turismutvecklingen bidra? Välkommen till konferensen som sätter tänderna i dessa, och många fler frågor!

Hemmasittare
Stockholm
9 till 10 maj 2017

Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och nå fram till elever som är eller riskerar att bli hemmasittare.

Ny- och ombyggnation av psykiatrilokaler
Stockholm
9 maj 2017

Nyhet

Med ett genomgående patientperspektiv får du under denna konferens lyssna till experter och praktikfall som med erfarenhet och kunskap ger dig verktygen du behöver för att bygga trygga och effektiva psykiatrilokaler.

Attrahera & behåll personal i förskolan
Stockholm
10 till 11 maj 2017

På denna konferens tar vi upp de viktigaste faktorerna som kan vara avgörande för om du lyckas attrahera och behålla personal, så som ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Ekosystemtjänster i praktiken
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Nyhet

Välkommen till en utvecklande tvådagarskurs som djupdyker i den praktiska användningen av ekosystemtjänster. Ta del av fungerande verktyg för att bibehålla en stadig leverans av ekosystemtjänster.

Kontaktcenter
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Nyhet

Dagens medborgare ställer stora krav på framtidens kontaktcenter så som ökad tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Är ditt kontaktcenter rustat för framtiden?

Time management vård & omsorg
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och som vill ta kontroll över din arbetssituation. Genom att planera och strukturera din tid kan du minska stressen och arbeta mer effektivt.

NPF Fokus barn & unga
Stockholm
16 till 17 maj 2017

Nyhet

På konferensen får du som arbetar med NPF hos barn och unga på landets habiliteringar och psykiatrimottagningar uppdatera dig i den senaste forskningen och nya arbetsmetoder.

Avancerad juridik för registratorer
Stockholm
30 till 31 maj 2017

På denna kurs får du får lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som registrator.