Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

Läs mer
Alla våra konferenser

Hemmasittare
Göteborg
9 till 10 maj 2017

Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och nå fram till elever som är eller riskerar att bli hemmasittare.

Ny- och ombyggnation av psykiatrilokaler
Stockholm
9 till 10 maj 2017

NYHET

Med ett genomgående patientperspektiv får du under denna konferens lyssna till experter och praktikfall som med erfarenhet och kunskap ger dig verktygen du behöver för att bygga trygga och effektiva psykiatrilokaler.

Nämndsekreterarforum
Stockholm
9 till 10 maj 2017

Som nämndsekreterare står du inför många förändringar gällande nya lagar och digitalisering. Det är därför extra viktigt att du håller dig uppdaterad för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Kirurgisk omvårdnad
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Ta del av inovativa metoder och arbetssätt som skapar vård med högre kvalitet, ökar patientens delaktighet och bidrar till att utveckla dig i din yrkesroll inom kirurgisk omvårdnad.

Kontaktcenter
Stockholm
10 till 11 maj 2017

NYHET

Dagens medborgare ställer stora krav på framtidens kontaktcenter så som ökad tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Är ditt kontaktcenter rustat för framtiden?

Ortopedisk omvårdnad
Stockholm
10 till 11 maj 2017

Ta del av innovativa metoder och arbetssätt som skapar vård med högre kvalitet, ökar patientens delaktighet och bidrar till att utveckla dig i din yrkesroll inom ortopedisk omvårdnad.

NPF Fokus barn & unga
Stockholm
16 till 17 maj 2017

NYHET

På konferensen får du som arbetar med NPF hos barn och unga på landets habiliteringar och psykiatrimottagningar uppdatera dig i den senaste forskningen och nya arbetsmetoder.

Hematologi
Stockholm
17 till 18 maj 2017

För dig som arbetar i teamet runt patienten inom den hematologiska verksamheten, har vi tagit fram en skräddarsydd konferens utifrån de kunskaper som krävs just nu.

Optimerad operationsplanering
Stockholm
17 till 18 maj 2017

Ta chansen att diskutera kritiska frågeställningar och få praktiska verktyg för hur du kan arbeta effektivare, samverka bättre samt ge en mer ersoncentrerad vård på din operationsavdelning.

Avancerad juridik för registratorer
Stockholm
30 till 31 maj 2017

På denna kurs får du får lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel på rådande rättspraxis som berör just din roll som registrator.

Biståndshandläggare i äldreomsorgen
Stockholm
30 till 31 maj 2017

Ta chansen att utvecklas i din roll som biståndshandläggare! Djupdyk i ämnen som juridiska prövningar, hantering av komplexa fall och begreppet ”skälig levnadsnivå”.

Internkommunikationsdagarna
Stockholm
30 till 31 maj 2017

En lyckad internkommunikation kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi ger dig konkreta verktyg för att utveckla din interna kommunikation.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Stockholm
31 maj till 1 juni 2017

NYHET

Förebyggande åtgärder för att minska brott och öka trygghet genom samverkande insatser är viktigare nu än någonsin. På konferensen om brottsförebyggande arbete diskuterar vi dessa frågor samt den komplexa trygghetsfrågan.

Telefonrådgivning inom psykiatrin
Stockholm
1 juni 2017

Att identifiera, bedöma och dokumentera vårdbehov över telefon är komplext och ställer höga krav på dig som vårdgivare. Bli tryggare i bemötandet över telefon.

Framtidens LSS-boende
Göteborg
14 till 15 juni 2017

NYHET

Konferensen som lyfter många hårda och aktuella ämnen så som byggprocessen, utomhusmiljön och välfärdsteknologin. Varmt välkommen!

Planhandläggardagarna 2017
Stockholm
14 till 15 juni 2017

Välkommen till konferensen för dig som är planerare! Här får du verktygen för att effektivt skriva planer som fungerar i praktiken.

Skolkuratordagarna 2017
Stockholm
15 till 16 juni 2017

Arbetet som skolkurator i en värld i ständig förändring ställer oerhörda krav på dig att hänga med. På konferensen får du lära dig hantera framtidens utmaningar och utvecklas i din yrkesroll.

Kulturens roll i en föränderlig värld
Stockholm
16 till 17 juni 2017

Nu sätter vi kulturen i centrum igen! Hur når vi ut med, och gör den tillgänglig för fler och större målgrupper? Hur kan kulturen påverka samhällets tillväxt och vilken betydelse har den för intregration och gemenskap?

Framtidens gymnasiemiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få svaren på dina frågor på vår utvecklande konferens med fokus på utformandet av framtidens gymnasiemiljöer. Här tar du del av andras erfaranheter av ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer, uppdaterar dig på kommande trender och lär dig se sambandet mellan arkitektur och god skolmiljö.

Framtidens vårdmiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Har du verktygen för att möta utmaningarna när du ska planera och utforma framtidens vårdmiljöer? Här är konferensen som blandar spännande praktikfall med kunniga experter för att hjälpa dig skapa förutsättningarna för en bättre vård.

Installationssamordningsdagarna
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

NYHET

Under konferensen får du lära dig hur du med tydligt ledarskap och kommunikation skapar gott samarbete mellan olika installatörer och förståelse för helheten i projektet.

Psykisk ohälsa i primärvården
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få praktiska verktyg kring hur du hanterar flöden och strukturer kring psykisk ohälsa i primärvården men även ökar samverkan mellan primärvården och psykiatrin.

Utemiljö
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Hur skapar du en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget? Välkommen till konferensen som sätter utemiljön i centrum! Här lär du dig smarta knep för resursplanering, digitalisering av driftsunderlaget och effektivisering av drifts- och underhållsarbete.

Telefonrådgivning inom psykiatrin
Göteborg
31 augusti 2017

Att identifiera, bedöma och dokumentera vårdbehov över telefon är komplext och ställer höga krav på dig som vårdgivare. Bli tryggare i bemötandet över telefon.

Attrahera och behåll kompetens i kommun
Stockholm
6 till 7 september 2017

Framtiden kräver nya vägar för att hitta rätt kompetens samt ett gediget arbete för att behålla personalen som redan finns. Har du det som krävs för att lyckas?

SO-dagarna
Stockholm
12 till 13 september 2017

Hur ska du planera undervisningen för att ge eleverna individanpassat stöd och rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen inom samtliga SO-ämnen?

Ekonom i Högskolan
Stockholm
19 till 20 september 2017

NYHET

Få de verktyg som krävs för att effektivisera ditt arbete i en alltmer föränderlig högskola. På konferensen får du värdefulla råd - direkt från dina kollegor inom Sveriges lärosäten.

Arbetsmarknadsinsatser i kommun
Stockholm
20 till 21 september 2017

Under denna konferens får du inspireras av framgångsrika insatser och ta del av effektiva metoder för att kunna förbättra individers möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Vägledning i en föränderlig värld
Stockholm
20 till 21 september 2017

Konferensen ger dig kunskap i hur du upprätthåller och utvecklar din roll genom tips på samtalsmetoder och hur du använder e-vägledning för att bemöta eleverna på deras villkor. Hur nyanlända tas emot och arbetsmarknadens framtid är viktiga ämnen som tas upp på konferensen för att du som studie- och yrkesvägledare ska kunna förbereda dig på bästa sätt.

Ögonsjukvård
Stockholm
20 till 21 september 2017

NYHET

Konferensen för dig som är allmänutbildad sjuksköterska eller undersköterska inom ögonsjukvård. Fördjupa dina kunskaper i de ämne som just du berörs av i din yrkesroll.

Attrahera & behåll rätt kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen som behandlar konkreta strategier för att attrahera ny kompetens och behålla befintlig personal inom bygg- och fastighetsbranschen.

Fritids- och idrottsmiljöer 2017
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med utvecklandet av fritids-och idrottsmiljöer! Hur skapar du tillgängliga och goda fritids-och inomhusmiljöer för alla? Under två inspirerande dagar får du verktygen som går att applicera i ditt arbete för att öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan.

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer
Stockholm
26 till 27 september 2017

Ta chansen att delta i en konferens med fokus på utformning och plane­ring av förskolemiljöer i en tid när behovet av förskoleplatser ökar i snabb takt.

NPF-tillgänglig skola
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

NYHET

För att uppnå en skola som är trygg och anpassad för alla elever oavsett funktionsskillnader behöver du som arbetar i skolan verktyg för hur undervisningen kan anpassas och vad som krävs för en lyckad integrering.

Markanvisning i praktiken
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

NYHET

Lär dig att ta fram en fungerande och effektiv modell för markanvisningar med hjälp av framgångsrika modeller från bland annat sju olika kommuner.

Avlopp och rening
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

På denna nya konferens får du praktiska verktyg i hur du renoverar eller bygger nytt på ditt reningsverk, optimera din slamhantering och hör om nya tekniker för rening av läkemedelsrester.

Labbdagarna - Sjukhuslabb
Stockholm
26 till 27 oktober 2017

NYHET

Under konferensenLabbdagarna – sjukhuslabb får du ta del av metoder och praktisk kunskap från både praktikfall och ledande experter som hjälper dig att utveckla dig i ditt laboratoriearbete.