Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

Läs mer
Alla våra konferenser

Framtidens gymnasiemiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få svaren på dina frågor på vår utvecklande konferens med fokus på utformandet av framtidens gymnasiemiljöer. Här tar du del av andras erfaranheter av ny- och ombyggnation av gymnasiemiljöer, uppdaterar dig på kommande trender och lär dig se sambandet mellan arkitektur och god skolmiljö.

Framtidens vårdmiljöer
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Har du verktygen för att möta utmaningarna när du ska planera och utforma framtidens vårdmiljöer? Här är konferensen som blandar spännande praktikfall med kunniga experter för att hjälpa dig skapa förutsättningarna för en bättre vård.

Installationssamordningsdagarna
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

NYHET

Under konferensen får du lära dig hur du med tydligt ledarskap och kommunikation skapar gott samarbete mellan olika installatörer och förståelse för helheten i projektet.

Psykisk ohälsa i primärvården
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Få praktiska verktyg kring hur du hanterar flöden och strukturer kring psykisk ohälsa i primärvården men även ökar samverkan mellan primärvården och psykiatrin.

Utemiljö
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

Hur skapar du en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget? Välkommen till konferensen som sätter utemiljön i centrum! Här lär du dig smarta knep för resursplanering, digitalisering av driftsunderlaget och effektivisering av drifts- och underhållsarbete.

Välfärdsteknologi i hemtjänsten
Stockholm
30 till 31 augusti 2017

NYHET

På denna konferens får du verktygen du behöver för att implementera och arbeta med välfärdsteknologi i din verksamhet och effektivisera dina arbetssätt.

Attrahera och behåll kompetens i kommun
Stockholm
6 till 7 september 2017

Framtiden kräver nya vägar för att hitta rätt kompetens samt ett gediget arbete för att behålla personalen som redan finns. Har du det som krävs för att lyckas?

Akutsjukvård 2017
Stockholm
12 till 13 september 2017

NYHET

På den återkommande konferensen Akutsjukvård har vi samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya, inspirerande vägar att klara den stora belastningen och göra den svenska akutsjukvården ännu bättre.

Chefsdagarna personlig assistans
Stockholm
12 till 13 september 2017

NYHET

Som chef inom personlig assistans har du ett stort ansvar att säkerställa medarbetarnas engagemang och att kundens behov tillgodoses korrekt. Välkommen på konferens!

Digitalisering i kommun
Stockholm
12 till 13 september 2017

NYHET

På denna konferens får du verktygen du behöver för att lyckas ta din kommun in i den digitala världen!

SO-dagarna
Stockholm
12 till 13 september 2017

Hur ska du planera undervisningen för att ge eleverna individanpassat stöd och rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen inom samtliga SO-ämnen?

Ekonom i Högskolan
Stockholm
19 till 20 september 2017

NYHET

Få de verktyg som krävs för att effektivisera ditt arbete i en alltmer föränderlig högskola. På konferensen får du värdefulla råd - direkt från dina kollegor inom Sveriges lärosäten.

Särskolan
Göteborg
19 till 20 september 2017

NYHET

På konferensen får du kunskap och tips utifrån lyckade arbetssätt direkt från några av landets särskolor. Du får möjlighet att inspireras och utveckla ditt fortsatta arbete i särskolan!

Tilläggsbelopp i teori & praktik
Göteborg
19 september 2017

På denna kurs får du fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp, du får även tillfälle att ställa frågor du brottas med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist.

Arbetsmarknadsinsatser i kommun
Stockholm
20 till 21 september 2017

Under denna konferens får du inspireras av framgångsrika insatser och ta del av effektiva metoder för att kunna förbättra individers möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Vägledning i en föränderlig värld
Stockholm
20 till 21 september 2017

Konferensen ger dig kunskap i hur du upprätthåller och utvecklar din roll genom tips på samtalsmetoder och hur du använder e-vägledning för att bemöta eleverna på deras villkor. Hur nyanlända tas emot och arbetsmarknadens framtid är viktiga ämnen som tas upp på konferensen för att du som studie- och yrkesvägledare ska kunna förbereda dig på bästa sätt.

Ögonsjukvård
Stockholm
20 till 21 september 2017

NYHET

Konferensen för dig som är allmänutbildad sjuksköterska eller undersköterska inom ögonsjukvård. Fördjupa dina kunskaper i de ämne som just du berörs av i din yrkesroll.

Attrahera & behåll rätt kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen som behandlar konkreta strategier för att attrahera ny kompetens och behålla befintlig personal inom bygg- och fastighetsbranschen.

Fritids- och idrottsmiljöer 2017
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med utvecklandet av fritids-och idrottsmiljöer! Hur skapar du tillgängliga och goda fritids-och inomhusmiljöer för alla? Under två inspirerande dagar får du verktygen som går att applicera i ditt arbete för att öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan.

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer
Stockholm
26 till 27 september 2017

Ta chansen att delta i en konferens med fokus på utformning och plane­ring av förskolemiljöer i en tid när behovet av förskoleplatser ökar i snabb takt.

Brodagarna 2017
Stockholm
27 till 28 september 2017

NYHET

På denna konferens knyter vi samman de olika delarna som gör ett broprojekt framgångsrikt i allt från projektering och design till förvaltning av en färdig bro

ÖP-dagarna
Stockholm
27 till 28 september 2017

NYHET

På årets upplaga av ÖP-dagarna behandlas de mest aktuella frågeställningarna just nu. Vi har lyssnat på era önskemål och fokuserar utmaningar inom bland annat digitalisering, bostadsfrågan samt tillgänglighet och reviderbarhet.

Smittdagarna
Stockholm
28 till 29 september 2017

Lär dig hur du förebygger och hanterar multiresistenta bakterieutbrott och ta chansen att fördjupa dig i hur du skapar följsamhet av hygienrutiner bland dina vårdgivare!

Digitalisering i förskolan
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

På denna konferens får du ta del av konkreta verktyg och metoder på hur du kan arbeta tillsammans med barnen i förskolan med digitala verktyg och läromedel.

NPF-tillgänglig skola
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

NYHET

För att uppnå en skola som är trygg och anpassad för alla elever oavsett funktionsskillnader behöver du som arbetar i skolan verktyg för hur undervisningen kan anpassas och vad som krävs för en lyckad integrering.

Framtidens naturvård
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

Här är konferensen som ger dig verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga grönytor. Ta chansen att utforma framtidens naturvård!

Markanvisning i praktiken
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

NYHET

Lär dig att ta fram en fungerande och effektiv modell för markanvisningar med hjälp av framgångsrika modeller från bland annat sju olika kommuner.

Chef i sjukvården
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

Sjukvården står inför stora utmaningar, och som chef förväntas du göra ditt yttersta för att möta dessa. Hur kan du attrahera och behålla viktig kompetens i dagens konkurrensutsatta vård?

Framtiden kollektivtrafik & resande
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

Konferensen som belyser aktuella utmaningar och frågeställningar för dig som arbetar med kollektivtrafik, samhällsplanering och infrastruktur.

Framtidens kommunikatör
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

På denna konferens får du konkreta råd och verktyg för att ta din egen roll och din organisation in i framtiden!

Registratorsforum
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

Gå på Registratorsforum 2017 för att spetsa din kompetens och skapa nätverk med många andra i branschen!

Framtidens ljussättning - fastigheter & utemiljö
Stockholm
11 oktober 2017

NYHET

Här är konferensen som fokuserar på utmaningarna och de framtida möjligheterna för dig som arbetar med belysning och ljussättning av fastighet och utemiljö - antingen som beställare eller utförare.

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
Stockholm
11 till 12 oktober 2017

Få konkreta verktyg för hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i gestaltningsprocessen samt goda exempel på strategier och samarbeten kring den offentliga konsten i en kommun.

Forum för medicinska sekreterare
Göteborg
17 till 18 oktober 2017

Är du uppdaterad på det senaste inom juridiken, och har du koll på vad du får göra och inte får göra enligt sekretesslagstiftningen?

Framtidens skola

17 till 18 oktober 2017

NYHET

På årets konferens tar vi upp aktuella ämnen som implementering av programmering i undervisningen, källkritik och informationssökning samt framtidens digitala läromedel.

Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Göteborg
18 till 19 oktober 2017

NYHET

Få kunskap om hur du arbetar för att bidra till utvecklingen av värdet i befintliga kulturmiljöer samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning.

Landskapsarkitektdagarna 2017
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

Arbetar du mot en grönare och mer hållbar stadsutveckling? Här är konferensen som utvecklar ditt mångfunktionella tänkande och lär dig hur du planerar för en mer attraktiv stadsmiljö.

Nudging
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

NYHET

Välkommen till kursen som ger dig praktiska övningar i hur du kan tilllämpa nudging i ditt arbete samt hur du följer upp och utvärderar resultatet.

Avlopp och rening
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

På denna nya konferens får du praktiska verktyg i hur du renoverar eller bygger nytt på ditt reningsverk, optimera din slamhantering och hör om nya tekniker för rening av läkemedelsrester.

Digitalisering i skolan - fokus impementering
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

Konferensen för dig som vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och hur du bäst utnyttjar tekniken för ett effektivt och engagerande lärande.

Kundservice
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

Ta chansen att inspireras av kunniga branschkollegor och utbyt spännande erfarenheter och verktyg för framgångsrik kunderservice!

Labbdagarna - Sjukhuslabb
Stockholm
26 till 27 oktober 2017

NYHET

Under konferensenLabbdagarna – sjukhuslabb får du ta del av metoder och praktisk kunskap från både praktikfall och ledande experter som hjälper dig att utveckla dig i ditt laboratoriearbete.

Ventilationsdagen 2017
Stockholm
26 oktober 2017

NYHET

För fjärde året i rad arrangerar vi mötesplatsen Ventilationsdagen för verksamma i ventilationsbranschen.

Chef HVB-hem
Stockholm
7 till 8 november 2017

NYHET

Lyssna till experter och framstående HVB-verksamheter och diskutera aktuella utmaningar med kollegor från andra HVB-verksamheter. 7-8 november con407200

Medborgarservice i kommun 2017
Stockholm
7 till 8 november 2017

NYHET

På årets konferens tar vi upp hur du genom att skruva lite i arbetssätt, ansvarsfördelning och samarbeten kan åstadkomma stora förändringar för dina kunder – medborgarna.

Specialpedagogikdagarna
Stockholm
7 till 8 november 2017

Du som specialpedagog och speciallärare har en viktig roll att handleda och vägleda skolans lärare för att hjälpa de elever som är i behov av stöd. Därför är det extra viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen i området för att hantera de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

Förebygg våldsbejakande extremism
Stockholm
8 till 9 november 2017

NYHET

Du som arbetar inom detta område får på årets konferens kunskap och verktyg som du med fördel kan ta med dig in i ditt dagliga arbete. Varmt välkommen!

Framtidens hemsjukvård
Stockholm
14 till 15 november 2017

NYHET

Passa på att utbyta erfarenheter och fylla på din verktygslåda med bra verktyg för att skapa en trygg och effektiv hemsjukvård i din kommun!

Rehabilitering av äldre
Stockholm
14 till 15 november 2017

NYHET

På denna konferens får du lyssna till aktuell forskning samt få konkreta tips och råd på hur du och din verksamhet på bästa sätt kan arbeta med rehabilitering av äldre och möta utmaningen av en åldrande befolkning.

Sexuell hälsa
Stockholm
14 till 15 november 2017

Sexuell hälsa kan i många fall vara ett svårt och tabubelagt ämne att prata om med patienter. Ta del av aktuell forskning och framgångsrika metoder för att hjälpa patienter och bli en bättre rådgivare.

Strandskydd
Göteborg
14 till 15 november 2017

Välkommen på kursen som handlar om de olika intressen som gör anspråk på naturen och hur lagstiftningen vid dessa ärenden fungerar.

Agil systemutveckling
Stockholm
15 till 16 november 2017

NYHET

Varmt välkommen på en konferens med fokus på ledarskapet i agila transformationer och agila utvecklingsprojekt.

Geriatrisk vård för framtiden
Stockholm
21 till 22 november 2017

För att möta framtidens ökade behov av god äldrevård för de allt fler, sjukare och äldre geriatriska patienterna, krävs nya och effektivare arbetssätt. På denna konferens får du konkreta och användbara verktyg för att utvecklas och möta dessa utmaningar.

Hälsofrämjande arbete i kommun - fokus barn & unga
Stockholm
21 till 22 november 2017

NYHET

Under denna konferens riktar vi fokus på vad vi kan göra för att skapa goda förutsättningar för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer

21 till 22 november 2017

NYHET

Här är mötesplatsen för dig som planerar och utformar skolmiljöer utifrån dagens och framtidens krav och utmaningar!

Ny- och ombyggnation av äldreboende
Stockholm
21 till 22 november 2017

Välkommen till årets viktigaste äldrevårdskonferens! För att möta framtidens vårdbehov krävs nya sätt att tänka, bygga och arbeta kring äldreboenden. Hur klarar du framtidens utmaningar?

Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader
Stockholm
22 till 23 november 2017

NYHET

Under konferensen får du chansen att utveckla din kompetens och lära dig hur du arbetar med gamla, betydelsefulla och K-märkta byggnader på rätt sätt så att de inte förvanskas.

LSS-dagarna
Kista
22 till 23 november 2017

NYHET

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska kunna förbereda dig för framtiden och optimera din arbetsroll på bästa sätt!

Matematiksvårigheter
Stockholm
27 till 28 november 2017

Få konkreta metoder och ta del av beprövade erfarenheter om hur du genom fokus på matematiksvårigheter kan inkludera, engagera och stötta alla elever till ökad måluppfyllelse.

Framtidens attraktiva campinganläggningar
Göteborg
28 till 29 november 2017

NYHET

Konferensen fokuserar på hur du på bästa sätt kan utveckla din verksamhet för att möta framtidens krav och utmaningar.

Ny- och ombyggnation av akutmottagningar
Stockholm
28 till 29 november 2017

NYHET

Det här är konferensen för dig som står inför en ny- eller ombyggnation och vill skapa de bästa förutsättningarna för dina lokaler, patienter och personal.

Effektiv handläggning av tillsynsärenden
Stockholm
29 november 2017

NYHET

På denna endagarskonferens får du praktiska verktyg för hur du kan effektivisera processen när det gäller handläggning av bygglovsärenden samt ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

Förtätning av staden
Stockholm
29 till 30 november 2017

Under årets konferens belyser vi begreppet förtätning utifrån ett helhetsperspektiv och du får möjligheten att lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker.

User Experience 2017
Stockholm
6 till 7 december 2017

NYHET

Under denna konferens diskuterar vi User Experience och hur du med olika metoder och verktyg på bästa sätt designar användarupplevelsen av en produkt!