Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Konferens

På Teknologisk Instituts konferenser träffar du alltid ledande experter och forskare samt praktikfall som ligger i framkant. Du får de senaste rönen, lösningarna och trenderna. Fokus ligger alltid på fördjupande kunskap, verksamma strategier och konkreta verktyg.

Våra konferenser tas fram i nära dialog med dig som jobbar inom området. Genom djupgående research och intervjuer med målgruppen strävar vi alltid efter att fånga upp de mest efterfrågande ämnena och talarna. Allt för att säkerställa att du ska få svar på just de frågorna du brottas med.

Läs mer i kalendariet om våra konferenser genom att välja det ämnesområde du är intresserad av.

Läs mer
Alla våra konferenser

Labbdagarna - Sjukhuslabb

26 till 27 september 2017

NYHET

Under konferensenLabbdagarna – sjukhuslabb får du ta del av metoder och praktisk kunskap från både praktikfall och ledande experter som hjälper dig att utveckla dig i ditt laboratoriearbete.

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer
Stockholm
26 till 27 september 2017

Ta chansen att delta i en konferens med fokus på utformning och plane­ring av förskolemiljöer i en tid när behovet av förskoleplatser ökar i snabb takt.

Fritids- och idrottsmiljöer 2017
Stockholm
26 till 27 september 2017

Välkommen till konferensen för dig som arbetar med utvecklandet av fritids-och idrottsmiljöer! Hur skapar du tillgängliga och goda fritids-och inomhusmiljöer för alla? Under två inspirerande dagar får du verktygen som går att applicera i ditt arbete för att öka fysisk aktivitet i samhället och förbättra folkhälsan.

ÖP-dagarna
Stockholm
27 till 28 september 2017

NYHET

På årets upplaga av ÖP-dagarna behandlas de mest aktuella frågeställningarna just nu. Vi har lyssnat på era önskemål och fokuserar utmaningar inom bland annat digitalisering, bostadsfrågan samt tillgänglighet och reviderbarhet.

Smittdagarna

27 till 28 september 2017

Lär dig hur du förebygger och hanterar multiresistenta bakterieutbrott och ta chansen att fördjupa dig i hur du skapar följsamhet av hygienrutiner bland dina vårdgivare!

Digitalisering i förskolan
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

På denna konferens får du ta del av konkreta verktyg och metoder på hur du kan arbeta tillsammans med barnen i förskolan med digitala verktyg och läromedel.

NPF-tillgänglig skola
Stockholm
3 till 4 oktober 2017

NYHET

För att uppnå en skola som är trygg och anpassad för alla elever oavsett funktionsskillnader behöver du som arbetar i skolan verktyg för hur undervisningen kan anpassas och vad som krävs för en lyckad integrering.

Markanvisning i praktiken
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

NYHET

Lär dig att ta fram en fungerande och effektiv modell för markanvisningar med hjälp av framgångsrika modeller från bland annat sju olika kommuner.

Framtidens naturvård
Stockholm
4 till 5 oktober 2017

Här är konferensen som ger dig verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga grönytor. Ta chansen att utforma framtidens naturvård!

Chef i sjukvården
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

Sjukvården står inför stora utmaningar, och som chef förväntas du göra ditt yttersta för att möta dessa. Hur kan du attrahera och behålla viktig kompetens i dagens konkurrensutsatta vård?

Framtiden kollektivtrafik & resande
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

Konferensen som belyser aktuella utmaningar och frågeställningar för dig som arbetar med kollektivtrafik, samhällsplanering och infrastruktur.

Framtidens kommunikatör
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

På denna konferens får du konkreta råd och verktyg för att ta din egen roll och din organisation in i framtiden!

Registratorsforum
Stockholm
10 till 11 oktober 2017

NYHET

Gå på Registratorsforum 2017 för att spetsa din kompetens och skapa nätverk med många andra i branschen!

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
Stockholm
11 till 12 oktober 2017

Få konkreta verktyg för hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i gestaltningsprocessen samt goda exempel på strategier och samarbeten kring den offentliga konsten i en kommun.

Framtidens ljussättning - fastigheter & utemiljö
Stockholm
11 oktober 2017

NYHET

Här är konferensen som fokuserar på utmaningarna och de framtida möjligheterna för dig som arbetar med belysning och ljussättning av fastighet och utemiljö - antingen som beställare eller utförare.

Forum för medicinska sekreterare
Göteborg
17 till 18 oktober 2017

Är du uppdaterad på det senaste inom juridiken, och har du koll på vad du får göra och inte får göra enligt sekretesslagstiftningen?

Framtidens skola

17 till 18 oktober 2017

NYHET

På årets konferens tar vi upp aktuella ämnen som implementering av programmering i undervisningen, källkritik och informationssökning samt framtidens digitala läromedel.

Landskapsarkitektdagarna 2017
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

Arbetar du mot en grönare och mer hållbar stadsutveckling? Här är konferensen som utvecklar ditt mångfunktionella tänkande och lär dig hur du planerar för en mer attraktiv stadsmiljö.

Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Göteborg
18 till 19 oktober 2017

Få kunskap om hur du arbetar för att bidra till utvecklingen av värdet i befintliga kulturmiljöer samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning.

Nudging
Stockholm
18 till 19 oktober 2017

NYHET

Välkommen till kursen som ger dig praktiska övningar i hur du kan tilllämpa nudging i ditt arbete samt hur du följer upp och utvärderar resultatet.

Avlopp och rening
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

På denna nya konferens får du praktiska verktyg i hur du renoverar eller bygger nytt på ditt reningsverk, optimera din slamhantering och hör om nya tekniker för rening av läkemedelsrester.

Kundservice
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

Ta chansen att inspireras av kunniga branschkollegor och utbyt spännande erfarenheter och verktyg för framgångsrik kunderservice!

Inomhusmiljö Sthlm
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

Succékonferensen är tillbaka med nytt aktuellt material!

Digitalisering i skolan - fokus impementering
Stockholm
24 till 25 oktober 2017

NYHET

Konferensen för dig som vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och hur du bäst utnyttjar tekniken för ett effektivt och engagerande lärande.

Ventilationsdagen 2017
Stockholm
26 oktober 2017

NYHET

För fjärde året i rad arrangerar vi mötesplatsen Ventilationsdagen för verksamma i ventilationsbranschen.

Specialpedagogikdagarna
Stockholm
7 till 8 november 2017

Du som specialpedagog och speciallärare har en viktig roll att handleda och vägleda skolans lärare för att hjälpa de elever som är i behov av stöd. Därför är det extra viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen i området för att hantera de utmaningar som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

Chef HVB-hem
Stockholm
7 till 8 november 2017

NYHET

Lyssna till experter och framstående HVB-verksamheter och diskutera aktuella utmaningar med kollegor från andra HVB-verksamheter. 7-8 november con407200

Medborgarservice i kommun 2017
Stockholm
7 till 8 november 2017

NYHET

På årets konferens tar vi upp hur du genom att skruva lite i arbetssätt, ansvarsfördelning och samarbeten kan åstadkomma stora förändringar för dina kunder – medborgarna.

Förebygg våldsbejakande extremism
Stockholm
8 till 9 november 2017

NYHET

Du som arbetar inom detta område får på årets konferens kunskap och verktyg som du med fördel kan ta med dig in i ditt dagliga arbete. Varmt välkommen!

Rehabilitering av äldre
Stockholm
14 till 15 november 2017

NYHET

På denna konferens får du lyssna till aktuell forskning samt få konkreta tips och råd på hur du och din verksamhet på bästa sätt kan arbeta med rehabilitering av äldre och möta utmaningen av en åldrande befolkning.

Framtidens hemsjukvård
Stockholm
14 till 15 november 2017

NYHET

Passa på att utbyta erfarenheter och fylla på din verktygslåda med bra verktyg för att skapa en trygg och effektiv hemsjukvård i din kommun!

Sexuell hälsa
Stockholm
14 till 15 november 2017

Sexuell hälsa kan i många fall vara ett svårt och tabubelagt ämne att prata om med patienter. Ta del av aktuell forskning och framgångsrika metoder för att hjälpa patienter och bli en bättre rådgivare.

Strandskydd
Göteborg
14 till 15 november 2017

Välkommen på kursen som handlar om de olika intressen som gör anspråk på naturen och hur lagstiftningen vid dessa ärenden fungerar.

Agil systemutveckling
Stockholm
15 till 16 november 2017

NYHET

Varmt välkommen på en konferens med fokus på ledarskapet i agila transformationer och agila utvecklingsprojekt.

Programmering i skolan
Stockholm
15 till 16 november 2017

Programmering ska ingå i ämnena matematik och teknik senast juli 2018, vilket ställer höga krav på dig som lärare. Har du och din skola de rätta förutsättningarna och kunskaperna som krävs för att lyckas?

Anhörigdagarna
Stockholm
15 till 16 november 2017

NYHET

Du som arbetar med anhörigstöd står inför många utmaningar i en verksamhet under utveckling. På denna konferens varvas inspirerande praktikfall med aktuell forskning och interaktiva gruppdiskussioner – du får konkreta verktyg samt fördjupad kunskap för att utvecklas och möta framtidens utmaningar.

Ny- och ombyggnation av äldreboende
Stockholm
21 till 22 november 2017

Välkommen till årets viktigaste äldrevårdskonferens! För att möta framtidens vårdbehov krävs nya sätt att tänka, bygga och arbeta kring äldreboenden. Hur klarar du framtidens utmaningar?

Inhomhusmiljö Gbg
Göteborg
21 till 22 november 2017

Succékonferensen är tillbaka med nytt aktuellt material!

Geriatrisk vård för framtiden
Stockholm
21 till 22 november 2017

För att möta framtidens ökade behov av god äldrevård för de allt fler, sjukare och äldre geriatriska patienterna, krävs nya och effektivare arbetssätt. På denna konferens får du konkreta och användbara verktyg för att utvecklas och möta dessa utmaningar.

Hälsofrämjande arbete i kommun - fokus barn & unga
Stockholm
21 till 22 november 2017

NYHET

Under denna konferens riktar vi fokus på vad vi kan göra för att skapa goda förutsättningar för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer

21 till 22 november 2017

NYHET

Här är mötesplatsen för dig som planerar och utformar skolmiljöer utifrån dagens och framtidens krav och utmaningar!

Tillgänglig kommunikation
Stockholm
21 till 22 november 2017

NYHET

På denna konferens blandar vi praktikfall med ledande experter och ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt kommunikationsarbete.

LSS-dagarna
Kista
22 till 23 november 2017

NYHET

På konferensen får du lyssna till experter och framgångsrika praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter för att du ska kunna förbereda dig för framtiden och optimera din arbetsroll på bästa sätt!

Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader
Stockholm
22 till 23 november 2017

NYHET

Under konferensen får du chansen att utveckla din kompetens och lära dig hur du arbetar med gamla, betydelsefulla och K-märkta byggnader på rätt sätt så att de inte förvanskas.

Matematiksvårigheter
Stockholm
27 till 28 november 2017

Få konkreta metoder och ta del av beprövade erfarenheter om hur du genom fokus på matematiksvårigheter kan inkludera, engagera och stötta alla elever till ökad måluppfyllelse.

Skolbibliotek 2017
Stockholm
28 till 29 november 2017

För sjunde året i rad ger den årliga konferensenSkolbibliotekdig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets fulla potential.

Bipolär sjukdom 2017
Stockholm
28 till 29 november 2017

För åttonde året i rad anordnas konferensen Bipolär sjukdom som riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin och möter patienter med bipolär sjukdom.

Ny- och ombyggnation av akutmottagningar
Stockholm
28 till 29 november 2017

NYHET

Det här är konferensen för dig som står inför en ny- eller ombyggnation och vill skapa de bästa förutsättningarna för dina lokaler, patienter och personal.

Framtidens attraktiva campinganläggningar
Göteborg
28 till 29 november 2017

NYHET

Konferensen fokuserar på hur du på bästa sätt kan utveckla din verksamhet för att möta framtidens krav och utmaningar.

Förtätning av staden
Stockholm
29 till 30 november 2017

Under årets konferens belyser vi begreppet förtätning utifrån ett helhetsperspektiv och du får möjligheten att lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker.

Effektiv handläggning av tillsynsärenden
Stockholm
29 november 2017

NYHET

På denna endagarskonferens får du praktiska verktyg för hur du kan effektivisera processen när det gäller handläggning av bygglovsärenden samt ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

User Experience 2017
Stockholm
29 till 30 november 2017

NYHET

Under denna konferens diskuterar vi User Experience och hur du med olika metoder och verktyg på bästa sätt designar användarupplevelsen av en produkt!

Logistik i byggbranschen
Stockholm
5 till 6 december 2017

NYHET

Väkommen till årets viktigaste konferens för dig i byggbranschen. Vi går igenom allt som rör logisktiken - hur hanterar du logistik vid stora byggen? Allt från transport och leverans till förvaring?

Hantering av tillskottsvatten
Stockholm
6 till 7 december 2017

Nu är det återigen dags för den stora mötesplatsen där vi samlar ledande experter och inspirerande praktikfall för att ta ett helhetsgrepp om utmaningarna med tillskottsvatten.

Parkeringsdagarna 2017
Stockholm
6 till 7 december 2017

Parkering och stadsplanering är en het fråga i samhällsdebatten som år efter år fortsätter att beröra och utmana. Du som arbetar med planering för parkering har ett viktigt arbete för att hitta rätt balans mellan att möta behovet och efterfrågan på parkeringsplatser och lyfta hållbara alternativ.

Barns lek- och utemiljö
Stockholm
6 till 7 december 2017

Hur skapar du goda utemiljöer för barn och vilka olika aspekter är viktiga att ta hänsyn till? Under två dagar får du tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och andra med samma utmaningar.

Psykisk ohälsa hos äldre
Stockholm
6 till 7 december 2017

Hur gör vi för att omvandla information till kunskap för att lyckas att bemöta den ökande psykiska hälsan hos äldre? Ta del av två lärorika dagar och lär dig mer hur du ska hantera denna problematik.

Sanering av förorenad mark vid och inför exploatering
Stockholm
6 till 7 december 2017

NYHET

Genom en djupdykning i sanering av förorenad mark vid och inför exploatering får du verktygen för att bli säkrare i dina beslutsfattningar, kunna tolka dina provresultat lättare och få kontroll över juridiska aspekter att ta hänsyn till.

PBL - effektivare bygglovsprocess
Stockholm
23 till 24 januari 2018

NYHET

På årets konferens får du tips, inspiration och konkreta verktyg från experter och personer med liknande utmaningar för att kunna effektivisera din bygglovsprocessen. Ta även chansen att nätverka och utbyta tankar och idéer med kollegor från hela landet.

Energideklarationsdagen 2018
Stockholm
23 januari 2018

NYHET

Under konferensen får du ta du del av konkreta metoder för att effektivisera processen vid genomförandet av en energideklaration och praktiska tips som underlättar för dig i ditt yrkesliv.

Daglig verksamhet
Stockholm
24 till 25 januari 2018

NYHET

På årets konferens får du ta del av goda exempel på hur vi kan anpassa daglig verksamhet efter varje individs behov och intresse.

Badanläggningar 2018
Stockholm
24 till 25 januari 2018

NYHET

Välkommen till årets upplaga av succékonferensen Badanläggningar 2018!

Cisterndagarna 2018
Göteborg
24 till 25 januari 2018

NYHET

För 25:e gången arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna, som är den självklara mötesplatsen för dig inom branschen. Tillsammans med ledande experter reder vi ut aktuella frågeställningar och ger dig ny kunskap.

Attraktiv omvandling av hamn- och industriområde
Stockholm
24 till 25 januari 2018

NYHET

UnderAttraktiv omvandling av hamn- eller industriområdenfår du lära dig mer om hur du genomför en attraktiv funktionsomvandling och hur du lyckas med din planering. Du får ta del av erfarenheter från olika projekt och höra vad som har fungerat i praktiken och inte.

Labbdagarna 2018
Stockholm
30 till 31 januari 2018

NYHET

Trafikbullerdagarna 2018
Stockholm
31 januari till 1 februari 2018

Vilket ansvar har kommunen för buller i samband med planläggning och vad är det som gäller för äldre detaljplaner och för befintliga miljöer? Konferensen Trafikbullerdagarna 2018 hanterar flera utmaningar som du stöter på i ditt dagliga arbete.

Chef LSS-boende
Stockholm
31 januari till 1 februari 2018

NYHET

Hur kan du som chef attrahera och behålla kompetent personal? Denna konferens syftar till att ge dig som chef praktiska verktyg, metoder och kunskaper för att bedriva ett högkvalitativt omsorgsarbete.

Boende för äldre
Stockholm
31 januari till 1 februari 2018

NYHET

Vad behöver vi veta för att skapa framtidens boende för äldre? Följ med på dessa två lärorika dagar och ta del av hur vi kan lösa denna problematik.

Optimerad Strokerehabilitering
Stockholm
6 till 7 februari 2018

På denna konferens får du ta del av ny forskning och konkreta verktyg som kan användas för att lyfta rehabiliteringen till nästa nivå! Varmt välkomna till konferensen optimerad strokerehabilitering.

SSC-dagarna
Stockholm
6 till 7 februari 2018

NYHET

På denna konferens varvas inspirerande praktikfall med interaktiva övningar och gruppdiskussioner samt trendrapportering från välrenommerade experter.