Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Kommunikation

Kommunikation sker på mottagarens villkor. Lär dig konsten att övertyga på rätt sätt. Vi erbjuder utbildningar i konsten att att tala inför grupper, att kunna skriva på ett sätt som gör att du blir läst och förstådd och inte minst att du känner dig trygg i rollen.

Här lär du dig knepen och genvägarna. Här får du den träning och kunskap du behöver.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

Pris efter avtal

Att skriva om teknik

Kursnr 5172
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Flödet av teknisk information är enormt. Tiden för att sätta sig in i all ny information är knapp. Detta ställer allt större krav på vår förmåga att skriva så att läsaren snabbt och enkelt förstår innehållet. För att kunna skriva korrekta, tydliga och lättlästa tekniska dokument krävs rätt kompetens. En del av den kompetensen kan du få genom denna kurs. Du har stor nytta av att lära dig grundläggande skrivregler och effektiva metoder för att fånga läsarens intresse.
Kursen Att skriva om teknik syftar till att ge dig användbara kunskaper om hur du bäst utformar tekniska rapporter, kravspecifikationer, instruktioner, handböcker och andra tekniska dokument. Dina målgrupper kan exempelvis vara olika uppdragsgivare såsom exempelvis myndigheter, kunder, kollegor eller chefer. Du lär dig att skriva en text med tekniskt innehåll, där budskapet verkligen når fram till målgruppen. Du får veta hur du väljer språk som passar för just tekniska texter och hur du får texten att kännas modern. Utbildningen syftar också till att höja din språkliga medvetenhet, vilket ger dig en god grund för att vidareutveckla din egen skrivförmåga.
Under kursen varvas föreläsningar, övningar och diskussioner för att du ska få ut så mycket som möjligt av kursdagarna. Om du vill kan du även få kursledarens synpunkter på en egen text som du tar med dig till kursen.

Pris efter avtal

Presentation och framträdande för tekniker och ingenjörer

Kursnr 6185
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Många som ställs inför uppgiften att presentera inför en grupp upplever att det är en utmaning och ofta med inslag av ett visst obehag.  Detta grundar sig i ovana och bristande erfarenhet samt okunskap om de verktyg som finns att tillgå. Denna kurs ger dig verktyg att effektivt förbereda och framföra dina presentationer för medarbetare, kunder och leverantörer. Under kursen får du grundläggande kunskaper i hur man bygger upp en presentation och anpassar innehållet efter målgruppen.
Kursen lägger stor vikt vid att stärka dig som talare för att du ska kunna presentera på ett tryggt och säkert sätt. Med hjälp av videoinspelning och lärarens coachning identifierar vi dina personliga styrkor och förbättringsområden. Du får många handfasta tips på hur du kan bli tydligare, intressantare och hur du bättre når fram till din målgrupp. Genom att fokusera på dina styrkor och bygga vidare på det du redan är bra på, kan du utveckla din personliga talarstil och fånga din publik. Det är den effektivaste vägen till att bli en riktigt bra talare. Vår kursledare är dessutom riktigt kompetent vad gäller scenframträdande vilket är viktig parameter vid presentationer.

Pris efter avtal

Retorik - konsten att övertyga

Kursnr 6103
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Alla hamnar vi i situationer där vi vill övertyga någon om att vårt budskap, tjänst eller produkt är det rätta och bästa alternativet. Den klassiska betydelsen av retorik är att kunna tala övertygande inför en grupp, men användningsområdet är bredare och de retoriska verktygen går även att använda effektivt i andra situationer som i möten och i kommunikation med kollegor, leverantörer och kunder.  
Med snabb tillgång till information, hög konkurrens och många snarlika produkter på marknaden, är det extra viktigt att förstå hur du kan synas och höras, så att åhörarna lyssnar och övertygas av ditt budskap.
Kursen Retorik - konsten att övertyga, utvecklar din förmåga att presentera, argumentera, tala samt skriva på ett övertygande sätt. Du får förståelse för hur du strategiskt bygger upp din presentation samt lär dig hur du ska agera i olika situationer. Kursen ger dig verktygen som behövs för att du ska känna trygghet att kommunicera och övertyga dina lyssnare.

Pris efter avtal

Arbetsledarens samtal

Kursnr 6134
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Problemlösande samtal med förlösande verkan
Som arbetsledare är det lätt att skjuta upp eller undvika att genomföra vissa samtal. Argumenten för att låta bli är många och uppfinningsrika - jag tar det nästa vecka - vid ett lämpligare tillfälle - han är omöjlig, det är ingen idé - hon går snart i pension ändå - tänk om konflikten förvärras - jag är rädd att mina känslor tar överhanden - det är inte min uppgift att förklara, detta borde varje medarbetare förstå - jag förklarade ju på mötet. Trots det vet vi att samtalet är ett av chefens viktigaste verktyg.
Vare sig ett samtal handlar om att ge ett negativt besked, ställa krav eller motivera en medarbetare så behövs en metod för hur man förbereder, genomför och når resultat med ett samtal. Utifrån metoden kommer du att få träna på att genomföra problemlösande samtal.