Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Klassificering och märkning av kemiska produkter

Klassificering och märkning av kemiska produkter

CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging) som trädde i kraft 2009 är Europas tillämpning av FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).CLP-förordningen(EG nr 1272/2008), gäller parallellt med de tidigare substans- och preparatdirektiven som införlivats genom Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7). Från 2010 tillämpas CLP för ämnen och från 2015 ska även för beredningar/blandningar vara klassificerade och mäska enligt CLP. Du måste dock kunna klassificera ingående ämnen i blandningar enligt CLP redan nu eftersom de skall anges i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen.Det är hög tid att lära sig tillämpning av CLP och förstå olikheterna mellan de två regelverken. Vi ser redan idag företag som lämnar all information enligt CLP. CLP är framtiden och det medför flera förändringar. Den mest uppenbara förändringen är att de orangefärgade farosymbolerna ersätts med helt nya symboler (se nedan). Även andra viktiga förändringar införs med CLP. Det gäller t ex nya och ändrade kriterier för när ämnen och blandningar skall klassificeras som farliga samt ändrade testmetoder. Även metodiken för att beräkna klassificering av blandningar utifrån ingående ämnesklassificering ändras.
Risk- och skyddsfraser påverkas också av CLP-förordningen. Nya faroangivelser och skyddsangivelser skall tillämpas. Klassificeringslistan (KIFS 2005:5) har ersatts med CLP-förordningens bilaga VI. CLP medför alltså omfattande förändringar som är svåra att tillämpa utan utbildning.
CLP-förordningen är omfattande med flera hänvisningar och vidarehänvisningar. Texten väcker frågor om tolkning och tillämpning. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.
Vår utbildning ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP och alternativa möjligheter för blandningar genom KIFS 2007:5 fram till 2015.

Deltagare

Alla som arbetar med kemiska produkter berörs i olika grad av denna tillämpningsutbildning. De som arbetar med klassificering och märkningsfrågor av kemiska produkter på företag och myndigheter behöver absolut kunskapen som kursen ger. Det kan t ex vara personer som upprättar säkerhetsdatablad, kemikalieansvariga eller ingår i en kemikaliegrupp på företaget, miljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer m fl. Även inköpare, produktansvariga, skyddsombud och andra behöver tillämpningskunskap om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om klassificering enligt KIFS 2005:7 (ämnes och preparatdirektiven) underlättar förståelsen av kursinnehållet.

Syfte

Vår utbildning lär dig att "ta befälet över" tillämpningen av CLP i ditt företag. Om du har med dig kunskaper om tillämpning av KIFS 2005:7 så har du, när du deltagit i utbildningen, dubbla kompetenser. Du kan klassificera och märka kemiska produkter enligt båda systemen - en nödvändig och eftertraktad kompetens om du ansvarar för klassificering eller granskning av kemiska produkter.

Innehåll

- CLP-förordningen - uppbyggnad och övergripande principer
- Tolkning av artiklarnas innebörd och konsekvens
- Skillnader mellan CLP och KIFS 2005:7
- Klassificering av enskilda ämnen enligt KIFS 2005:7 och CLP
- Principer vid klassificering av blandningar/beredningar enligt KIFS 2005:7 och CLP
- Exempel på klassificeringar utifrån toxikologisk data
- Exempel på klassificering utifrån ämnesinnehåll
- Omvandling av klassificering enligt KIFS 2005:7 till CLP
- Märkning på förpackningar
- CLP:s konsekvenser för Säkerhetsdatablad
- Frågor och diskussioner

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta