Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Kemikaliesäkerhetsrapport enl REACH

Kemikaliesäkerhetsrapport enl REACH

REACH ställer omfattande krav på hälso- och miljöbedömningar samt risker vid hantering av ämnen i sig eller i beredningar. Kemikaliesäkerhetsrapporten är den dokumenterade sammanfattningen av dessa bedömningar vid de tänkta användningsområdena.

Kemikaliesäkerhetsrapport skall upprättas av tillverkare och importörer till EU samt nedströms användare om användningsområdet ej är identifierat av leverantören.

Det är alltså många intressenter som skall läsa och dra slutsatser av kemikaliesäkerhetsrapporter. Detta är ett uttalat krav för farliga ämnen i REACH. Dock med vissa undantag. Bedömningarna som rapporten grundar sig på är ett internt arbete för att få underlag till myndigheter och kunder. Vid registrering av ämnet skall kemikaliesäkerhetsrapporten lämnas till myndighet.
Kemikaliesäkerhetsbedömningar görs med stöd av den tillgängliga informationen i litteratur och databaser samt testning då information saknas.

Syfte

Du lär dig reglerna, strukturen, metodiken för att upprätta och granska kemikaliesäkerhetsrapporter.

Innehåll

- Introduktion
- Genomgång av Reachförordningen
- Syfte med kemikaliesäkerhetsbedömningen
- När skall en bedömning göras?
- Vem skall göra den?
- Hur hanteras den praktiskt mm?
- Genomgång av vägledande dokument för genomförande av kemikaliesäkerhetsbedömning
- Genomgång av vissa metoder för riskbedömning
- Praktiska exempel
- Inrapportering (EUCLID5) och användande av kemikaliesäkerhetsrapporten

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta