Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
kalkyler tidiga skeden

Kalkyler i tidiga skeden

Inom byggbranschen är en kalkyl en förutsättning för att byggherrar, projektledare eller entreprenörer  skall kunna fatta ett korrekt beslut för en investering.
Kursen går igenom kalkyler i tidiga skeden baserade på kalkyler (kostnadsuppskattningar) på noggrann statistik och erfarenheter från tidigare projekt, där detta jämförs med aktuella projektets krav och komplexitet.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av kalkylarbete av installationer och projekteringskostnader.

Syfte

Kursen syftar till att redovisa metoder och angreppssätt för att hantera installationskalkyler i tidiga skeden, utredningar, program- och systemhandlingsskeden, men också att bedöma kostnadspåverkan på övriga områden. Speciell fokus ligger på ombyggnadsprojekt. Ett viktigt syfte är också att utbyta erfarenheter och kunskap bland deltagarna.

Innehåll

- Inledningsvis kommer de utredningar som gjorts i BELOK-projektet redovisas inklusive slutsatser baserat på detta material. Framtidens utmaning avseende vår energiförbrukning ligger inte i passivhus utan i hur vi hanterar våra befintliga fastigheter.

- Delmoment två kommer att redovisa grundläggande begrepp, hjälpmedel, metoder, nyckeltal och träffbild avseende kalkyler i olika skeden.

- Delmoment tre kommer att genomföras som ett grupparbete där ovanstående delmoment tillämpas och redovisas gruppvis.

Övrigt

Kursen genomförs i form av föreläsning och grupparbete.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta