Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
GPS 1

Introduktionsseminarie - GPS Filosofi & Struktur

Seminariet ger en introduktion till och överblick av ämnesområdet GPS med tonvikt på nya specifikationsmöjligheter för ökade och mer precisa produktkrav för mindre fel och ökad lönsamhet.

Deltagare

Seminariet vänder sig till beslutsfattare i och ansvariga för konstruktion och produktion samt de som upphandlar delar för vidare produktion. VD, konstruktionschef, produktionschef, kvalitetschef m fl.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Syfte

Ge överblick och tillämpbara kunskaper i hur GPS-systemet kan nyttjas för största möjliga entydighet och effektivitet i specifikation och verifiering. Detta skyddar din affär mot kvalitetsbrister och andra störningar som kan äventyra affären.

Innehåll

Vi går igenom GPS överordnade regler och principer för kravsättning.
Den övergripande principen om ett standardiserat förval kompletterat med en verktygslåda av tillval förklaras och exemplifieras.

Vi går översiktligt igenom ingående standardkedjor för specifikation och verifiering av:
- Dimensionstoleranser
- Form & Lägestoleranser
- Ytstruktur
- Kanter

De viktiga GPS-Osäkerhetsbegreppen - specifikationsotydigheter och mätosäkerhet berörs. Dagen avslutas med en öppen diskussion där deltagarna får tillfälle att komma med sina frågeställningar.
Målet för seminariet är att du skall få viktiga kunskaper i hur man kan tillämpa GPS-systemet för att uppnå största möjliga entydighet och effektivitet i specifikation och verifiering.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta