Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
internrevision

Internrevision enligt ISO/IEC 17020/17025

Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav i ISO/IEC 17025.

Deltagare

Internrevisorer samt beställare till internrevisioner.
Verksamhetsledare och andra ledare på ackrediterade laboratorier.
Kursen passar även för ackrediterade kontrollorgan (17020).

Förkunskaper

Gedigen erfarenhet av laboratoriearbete och översiktlig kännedom om ackrediteringskraven för laboratorier.

Syfte

Kursen ger dig
- Dokumenterad träning i internrevision
- Planering, genomförande och rapportering
- Ökad förståelse för kraven i 17 025 och sektorsdokument
- Checklistor - arbetsdokument för revision
- Underlag till ständiga förbättringar

Innehåll

Vi går igenom systematiken för att planera, genomföra och rapportera interna revisioner mot den egna handboken och kraven i ISO/IEC 17 025 samt motsvarande krav i ISOIEC 17020 samt aktuella föreskrifter från Swedac.

Vi genomför också olika revisionsövningar: enskilda kapitel i handbok och standard, metodrevisioner och kunduppdrag. Genom att träna dig i revision erhåller du kunskaper om systematiken.

Du erhåller också värdefulla checklistor och arbetsdokument för revision samt får ett underlag för ständiga förbättringar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta